226-0432/02 – Základy architektonického navrhování 2 (ZAN-2)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity2
Garant předmětuIng. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLA0007 Ing. arch. Ivona Dlábiková, Ph.D.
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti zpracovávají vlastní návrh jednoduchého rodinného domu či mobilního domu do podrobnosti studie dle profesních standardů ČKAIT – výsledná dokumentace by tedy měla dávat představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci řešení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na Základy architektonického navrhování 1 a rozvíjí znalosti v něm získané. Na vlastním návrhu se studenti seznámí se zásadami a principy architektonického návrhu.

Povinná literatura:

Štípek, J. - Paroubek J. Stavby pro bydlení. Praha: ČVUT, 2006. Tesař,J. - Stempel, J. DOMY, České bydlení, 2009. Tesař,J. - Stempel, J. 99 domů, KANT, 2012. Tesař,J. - Stempel, J. 99 domů 2, KANT, 2016. Tesař,J. - Stempel, J., Šlapal, F. - Rodinné domy, KANT, 2019. Day, Ch. Duch a místo. Brno: Era, 2004. ČSN 734301 Obytné budovy Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Doporučená literatura:

Menčlová, B. Nauka o budovách 10, 20 : cvičení. Praha: ČVUT, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Prověření a analýza zadání a podkladů 2. Stavební program, provozní schéma 3. Urbanistické souvislosti, kontext, umístění stavby 4. – 6. Půdorysné a hmotové řešení 7. – 10. Forma, struktura, kompozice, tvar 11.-13. Dopracování dokumentace architektonické studie (Situace, půdorysy, řez(y), pohledy, 3D, autorská zpráva) 14. Odevzdání, zhodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 70 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.