226-0501/01 – Architektonický prostor, veřejný prostor a urbanistický detail (APVP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity3
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
RIH082 Ing. arch. Pavel Řihák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cyklus přednášek, který má za úkol seznámit studenty s různými formami a funkcí architektonického prostoru, veřejného prostoru a s tvorbou a důležitostí urbanistického detailu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Seznámení studentů s různými formami a funkcí architektonického prostoru, veřejného prostoru a s tvorbou a důležitostí urbanistického detailu. Předmět míří k pochopení jádra prostorového chápání a jeho fronésis nezbytného pro architekty a architekturu i veřejnou reprezentaci politiky.

Povinná literatura:

ZEVI, B. Jak se dívat na architekturu. Praha: Československý spisovatel, 1966. VOPĚNKA, P. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Praha: Práh, 2000. NORBERG-SCHULZ, Ch. Existence. London: Space and Architektur, 1971. Mondrian Piet: Lidem budoucnosti- studie neoplasticismu. Praha: Triáda, 2002.

Doporučená literatura:

REZEK, P. Fenomenologická psychologie. Praha: Jan Placák – Ztichlá klika a nakl. Filosofia, 2008. KRATOCHVÍL, P. Architektura a veřejný prostor. Praha: Zlatý řez, 2012. LYNCH, K. Obraz města. Praha: Bova Polygon, 2004. GEHL, J. Cities for people. Washington: Island Press, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie vnímání prostoru pro povolání architekta; 2. Tělo – těleso, smysl formy pro prostor – věc a věcnost, prostor kolem věci 3. Základní vztah k architektonice věci v prostoru, dílo a text 4. Fenomenologie prostoru, Rostislav Švácha a jeho eseje k prostoru 5. Fenomenologie, hermeneutika, etika veřejného prostoru 6. Prostor v průběhu dějin – Zevi: Jak se dívat na architekturu 7. Prostorová intence v architektuře, věcnost, recepce a psychologická percepce prostoru a čas 8. Základní znaky kultury, architektura reprezentace prostoru; 9. Umisťování artefaktů, zejména soch ve veřejném prostoru a jak se spojuje s architekturou 10. Architektura a architektonika, prostorový chórismos a umělecká zkušenost. 11. Pojem sociální hodnoty prostoru v širším významu, předmět kritiky ve fenomenologii 12. Axiologie Paula Ricoeura, kulturní paměť a „memetika\" prostoru 13. Obec a politika, synkretický a anamnestický prostor urbanismus kulturního světa; 14. Závěry a shrnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0731A010003) Architektura a stavitelství TAR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010003) Architektura a stavitelství TAR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010003) Architektura a stavitelství TAR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku