226-0503/02 – Ochrana a obnova historických objektů (OP)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLA0007 Ing. arch. Ivona Dlábiková, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výklad přednášek a cvičení je zaměřen na způsoby ochrany historických objektů, jejich konverzí, sanací a údržby. Současně je cílem pohovořit o způsobech tvorby v historickém prostředí v průběhu dějin a v současnosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Soudobou tvorbu v historickém prostředí nelze chápat jako problém jen posledních let. V každé historické etapě architekti pracovali v historickém prostředí. Je nutné pochopit jádro tohoto tématu nadčasově.

Povinná literatura:

PAVLÍK, M. a kol. Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek. Praha: ČVUT, 1998. VINAŘ, J. a kol. Historické krovy II. Průzkumy a opravy. Praha, 2005. JUNDROVSKÝ, R. a E. TICHÝ. Kamenictví. Tradice z pohledu dneška. Praha, 2001. ČENSKÝ, A. a V. JANDÁČEK: Okenní a dveřní otvory. Tradice z pohledu dneška. Praha, 2005. ŘIHÁK, J. M. a R. MIKULA. Pokrývačství. Tradice z pohledu dneška. Praha, 2003. KOHOUT, J., MÜLLER, P., TOBEK, A. Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Praha, 1996. ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. Praha, 2003. MAZZOLANI, F. Protection of Historical Buildings. CRC Press , 2009. Metodiky Ústředního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze k jednotlivým druhům památek a jejich konstrukcí www.npu.cz / MonumNET

Doporučená literatura:

MACEK, P. Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum. Praha, 2001. VINAŘ, J. a V. KUFNER. Historické krovy. Konstrukce a statika. Praha, 2004. FROLEC, V. a J. VAŘEKA. Lidová architektura – Encyklopedie. Praha, 1983. BALÍK, M. a kol. Odvlhčování staveb. Praha: Grada publishing, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Vypracování eseje, předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - Základní pojmy (kulturní památka, národní kulturní památka, památka UNESCO, Ústřední seznam kulturních památek ČR, movité/nemovité kulturní památky, památkově chráněná území ochranné pásmo/zóna/rezervace) Vývoj oboru památková péče – mezinárodní památkové, urbanistické a architektonické charty. Metodika obnovy kulturních památek a její vývoj. 2. Soudobá tvorba v historickém prostředí v průběhu dějin 3. Způsoby architektonické tvorby v historickém prostředí 4. Soudobá tvorba v historickém prostředí v Česku 5. Soudobá tvorba v historickém prostředí v Evropě 6. Soudobá tvorba v historickém prostředí ve světě 7. Stavebně-historické průzkumy historických budov a jejich vyhodnocení 8. Stavebně-technické průzkumy historických budov a jejich vyhodnocení 9. Historické objekty dle jednotlivých kategorií a jejich zvláštnosti (fortifikační –sakrální –lidové –městské -vesnické –průmyslové - technické) 10. Typologie historických staveb, dělení historických staveb podle různých kritérií 11. Historický urbanizmus – charakter, silueta, průhled, dominanta, městské prostory vč. povrchů a mobiliáře. 12. Nové a obnovené reverzibilní metody v oblasti rekonstrukcí historických objektů, koncepční a technologické meze používání imitací. Sledování parametrů pam. objektů. Příklady a rozbory některých typických realizací 13. Restaurátorský přístup při obnově uměleckých artefaktů a interiérů hist. staveb 14. Legislativa v památkové péči

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní