226-0504/02 – Urbanismus a stavba měst (URB)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
RIH082 Ing. arch. Pavel Řihák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o vývoji stavby sídel s převážné většiny stavby měst od počátku vzniku sídel - nejstarší město Jericho, organická sídla na Maltě, Sardínii a ve Střední Americe. Sídla úrodného trojúhelníku - Mezopotámie, Turecko, Nil. Hlavní sídla Sumerů, Babyloňanů, Asyřanů, Chetitů a Egypťanů. Archaické Řecko - Kréta, Mykény. Vrcholné Řecko - Atény, Sparta, Korintos, Helenské Řecko, pergamon, římská říše a města od Velké Británie po Sýrii, pravěké, keltské, římské, germánské a slovanská osídlení na území ČR. Sídla hradištní. Středověká města Itálie, Francie, Německa, Ruska. Středověká rostlá na území ČR. Středověká města založená v kolonizační fázi. Vliv renesance na stavbu měst. Barokní Řím. Vývoj Paříže. Vývoj Londýna. Vývoj Prahy, Brna a Ostravy. Zahradní města a utopické urbanistické ideje. Novodobé urbanistické ideje. Novodobá založená města. Urbanistické teorie. Athénská charta a současný urbanistický vývoj, hromadná bytová výstavba, zejména extenzivní výstavba.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Student získá přehled o vývoji stavby sídel s převážné většiny stavby měst od počátku vzniku sídel po novodobá založená města. Urbanistické teorie. Athénská charta a současný urbanistický vývoj, hromadná bytová výstavba, zejména extenzivní výstavba.

Povinná literatura:

HRŮZA, J. Svět měst. Praha: Academia, 2014. HRŮZA, J. a J. ZAJÍC. Vývoj urbanismu I. díl. Praha: ČVUT, 2002. HRŮZA, J. a J. ZAJÍC. Vývoj urbanismu II. díl. Praha: ČVUT, 2007. VYBÍRAL, J. Zrození velkoměsta. Brno: ERA, 2004.

Doporučená literatura:

ŠEVČÍK, O. Architektura historie umění: Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha: Grada Publishing, 2002. FRAMPTON, K. Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha: Academia, 2004. STRAKOŠ, M. Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.-50. let 20. století. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2010. JACOBS, J. Cities And The Wealth Of Nations. NY: Vintage Books, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Město a vesnice 2. Pravěká sídla – organická a pravoúhlá, Úrodný trojúhelník 3. Města Mezopotámie a Starověkého Egypta, 4. Sídla na Krétě, Mykénská sídla, 5. Města klasického Řecka, Akropolis v Athénách, Města Helénská – Pergamon 6. Starověký Řím – římský tábor, Císařská fóra a inženýrské stavby 7. Středověká města 8. Renesanční města 9. Baroko, klasicismus v urbanismu 10. Urbanismus 19. století 11. Vývoj Prahy, Brna a Ostravy včetně 19. století 12. 1. pol. 20. stol, CIAM– le Corbusier a další 13. Novodobá města založená – Brasília a další, Futuristické projekty měst 14. Největší světová města a městské oblasti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání seminární práce + ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání seminární práce + ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství DAS P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní