226-0505/02 – Zeleň a krajina (ZaK)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuIng. Petr ŠiřinaGarant verze předmětuIng. Petr Šiřina
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIR002 Ing. Petr Šiřina
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zeleň a krajina navazuje na předmět Vegetace v zastavěném území a rozšiřuje vzdělání v oboru (s důrazem na zeleň mimo zástavbu sídel).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Zeleň a krajina navazuje na předmět Vegetace v zastavěném území a rozšiřuje vzdělání v oboru (s důrazem na zeleň mimo zástavbu sídel).

Povinná literatura:

KYSELKA, I. Architektura krajiny a rekreace : architektura a urbanismus krajiny a zeleně. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava,2007. BROOKES, J. Mistrovský kurz zahradní architektury. Praha: Euromedia group, 200

Doporučená literatura:

SOJKOVÁ, E., GLOSOVÁ, M. KUPKA, J. ŠIŘINA, P. Zeleň městských památkových zón Středočského kraje. Praha: Výzkumný ústav SilvaTaroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2014.GEHL, J. Města pro lidi. Praha: Partnerství, o.p.s., 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj zahradního umění od starověku po současnost ve světě, komponovaná krajinav českých zemích 2. Základní pojmy krajinářské tvorby 3. Speciální a obecná ochrana přírody 4. Klima, pedologie, geologie 5. Orografie, fytocenologie, biogeografie v kraj. tvorbě 6. Mapové a jiné zdroje informací o krajině 7. Lesy v ČR – typologie, kategorie 8. Krajinná zeleň a zemědělství, KPÚ – veřejné prospěšná opatření 9. Krajinářské aspekty dopravních staveb, vodních toků (vlivy na krajiny, zeleň) 10. Územní systém ekologické stability 11. Poškozování krajiny a ŽP činností člověka – zemědělství, průmyslová výroba, doprava, rekreace 12. Rekultivace, kultivace a revitalizace devastované krajiny 13. Rekreační a krajinná zeleň (hospodářská a nehospodářská) v okolí sídel 14. Rostliny a materiály v krajinářské tvorbě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní