226-0509/01 – Ateliér urbanismu 1 (AU1)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity8
Garant předmětuIng.arch. Dušan RosypalGarant verze předmětuIng.arch. Dušan Rosypal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU035 Ing. arch. Milada Baumannová, Ph.D.
ROS08 Ing.arch. Dušan Rosypal
SIR002 Ing. Petr Šiřina
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
TRE06 Ing. arch. Zdeněk Trefil
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ateliér urbanismu 1 – Předmět rozšíří základní vědomosti a dovednosti tvorby a návrhu plánu neurbanizované krajiny, přírodní struktury a zeleně v různých polohách, formách a funkcích. Součástí bude i řešení prvků zeleně, územních systémů ekologické stability, … Na řešení zadaného tématu si studenti osvojí zásady a principy tvorby (životního) prostředí, nutnosti souladu jednotlivých složek funkční struktury, otázek urbanistické kompozice a ekonomie, vztahu soukromého a veřejného, hierarchie, dědictví (chráněné útvary – národní parky, CHKO, Natura, …). Navazuje na znalosti a vědomosti získané v předcházejících ateliérech a teoretických seminářích.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy urbanistické skladby sídel, kompozice veřejných prostranství, kompozice kulturní krajiny a krajinná kompozice. Utváření sídel a krajiny z hlediska veřejné infrastruktury a se základy celkové urbanistické koncepce území.

Povinná literatura:

ROZMANOVá, N. a GAJDÍKOVÁ, Z. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Online. Dostupné na: http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/urbanisticke-zasady-a-principy/urbanisticke-zasady-a-principy-publikace-2017.pdf KRATOCHVÍL, P. Městský veřejný prostor. Brno: Zlatý řez, 2015 LUDWIG, H. C. K. Compendium of landscape architecture - open space design. Salenstein: Braun Publishing, 2017. Compendium of landscape architecture - open space design, Karl H.C. Ludwig, 2017.

Doporučená literatura:

HRŮZA, J. Svět měst. Praha: Academia, 2014. SÝKORA, V. Venkovský prostor. Praha: ČVUT, 1998. MAIER, K. Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing, 2012. KISZKA, J. a kol. Blue Notes. Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze. Ostrava: Nakladatelství Accendo, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, presentace - kritiky, odevzdání elaborátu, plakátu, modelu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičeních a povinná účast na presentacích během semestru. Odevzdání závěrečného elaborátu, plakátu B1, CD a modelu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku