226-0509/02 – Ateliér urbanismu 1 (AU1)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity8
Garant předmětuIng. arch. Dušan RosypalGarant verze předmětuIng. arch. Dušan Rosypal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ateliér urbanismu 1 – Předmět rozšíří základní vědomosti a dovednosti tvorby a návrhu plánu neurbanizované krajiny, přírodní struktury a zeleně v různých polohách, formách a funkcích. Součástí bude i řešení prvků zeleně, územních systémů ekologické stability, … Na řešení zadaného tématu si studenti osvojí zásady a principy tvorby (životního) prostředí, nutnosti souladu jednotlivých složek funkční struktury, otázek urbanistické kompozice a ekonomie, vztahu soukromého a veřejného, hierarchie, dědictví (chráněné útvary – národní parky, CHKO, Natura, …). Navazuje na znalosti a vědomosti získané v předcházejících ateliérech a teoretických seminářích.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy urbanistické skladby sídel, kompozice veřejných prostranství, kompozice kulturní krajiny a krajinná kompozice. Utváření sídel a krajiny z hlediska veřejné infrastruktury a se základy celkové urbanistické koncepce území.

Povinná literatura:

ROZMANOVá, N. a GAJDÍKOVÁ, Z. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Online. Dostupné na: http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/urbanisticke-zasady-a-principy/urbanisticke-zasady-a-principy-publikace-2017.pdf KRATOCHVÍL, P. Městský veřejný prostor. Brno: Zlatý řez, 2015 LUDWIG, H. C. K. Compendium of landscape architecture - open space design. Salenstein: Braun Publishing, 2017. Compendium of landscape architecture - open space design, Karl H.C. Ludwig, 2017.

Doporučená literatura:

HRŮZA, J. Svět měst. Praha: Academia, 2014. SÝKORA, V. Venkovský prostor. Praha: ČVUT, 1998. MAIER, K. Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing, 2012. KISZKA, J. a kol. Blue Notes. Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze. Ostrava: Nakladatelství Accendo, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, kritiky, odevzdání elaborátu, plakátu, modelu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičeních a povinná účast na presentacích během semestru. Odevzdání závěrečného elaborátu, plakátu B1, CD a modelu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání závěrečného elaborátu, plakátu B1, CD a modelu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2021/2022 letní