226-0510/01 – Ateliér architektury 2 (AA2)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity10
Garant předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich SvatošGarant verze předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
SVA0169 Doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
TRE06 Ing. arch. Zdeněk Trefil
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem ateliéru architektury 2 je zpracování standardního návrhu v rozsahu DUR velmi náročného utilitárního objektu centrálního či regionálního charakteru se složitým vnitřním provozním uspořádáním. Na základě standardní přípravy pro dané téma bude zpracován vlastní stavební program, definování premis, zásad, cílů a metody práce. Téma práce je z hlediska složitosti systému velmi náročné. Zadání semestrální práce bude zaměřeno s přihlédnutím k problémům regionu na řešení tématických okruhů: Okruhy témat: - školy vysoké i střední - objekty pro kulturu - arény a stadiony, sportovní a treningová centra - zdravotní zařízení - dopravní uzly Cílem je řemeslné zvládnutí řešení složitého objektu s několika funkčními okruhy, jejich optimální a ekonomické uspořádání, Předpokládá se „sociální“ , tedy přiměřený, standard kvality. Zvláštní důraz bude kladen na umožnění výhledových procesů a změn (rozvoj). V práci se zohlední ekologický pohled na celek. Řešení stavební struktury zohlední veškeré fyzikální nutnosti vyplývající z uspořádání systémů.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Ateliér architektury 2 (Provoz) – obsahem je zpracování standardního návrhu v rozsahu DUR velmi náročného utilitárního objektu centrálního či regionálního charakteru se složitým vnitřním provozním uspořádáním.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979

Doporučená literatura:

Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Kahn Louis: Ticho a světlo A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, presentace - kritiky, odevzdání vypracovaného elaborátu, plakátu, modelu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu stavby 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu stavby 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičeních a povinná účast na presentacích během semestru. Odevzdání závěrečného elaborátu, plakátu B1, CD a modelu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku