226-0511/02 – Etika a estetika (EE)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIB0018 doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
ZEM0106 Mgr. Tomáš Zemčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Odborné znalosti: - základní znalosti z dějin estetiky - základní přehled v oblasti estetiky a etiky - znalost a uvědomění si významu umění - základní znalost interpretace uměleckého díla - schopnost kritické reflexe estetiky každodenního života Odborné dovednosti: - schopnost orientace v základních oblastech krásy a umění v klíčových filozofických koncepcích evropských dějin - schopnost systémového uvažování o estetických problémech a schopnost interpretovat původní texty, pojednávající o problémech krásy a umění - schopnost reflexe problémů v oblasti estetiky a etiky - schopnost odlišit umění od kýče

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Posluchači budou mít možnost seznámit se s historickým vývojem teoretických přístupů k architektuře a umění. Velký význam bude kladen na objasňování estetických a etických otázek umění, architektury a urbanismu. Analýza problematiky z oblasti estetiky, kýč, vymezení uměleckého díla, znaku, symbolu a archetypu v umění, interpretace a hodnocení uměleckého díla. Student definuje základní pojmy morální filosofie (etiky) a popíše a srovná různé etické teorie. Student vyhodnotí současná konfliktní estetická a etická témata, aplikuje etické postoje na oblast tzv. profesní etiky (etiky vědy, podnikání, lékařské etiky).

Povinná literatura:

TATARKIEWICZ, W. Dějiny estetiky III. (Novoveká estetika). Tatran. Bratislava, 1991. TATARKIEWICZ, W. Dějiny estetiky I. (Staroveká estetika). Tatran. Bratislava, 1985. TATARKIEWICZ, W. Dějiny estetiky II. (Stredoveká estetika). Tatran. Bratislava, 1988. GILBERTOVÁ, K. E., KUHN, H. Dějiny estetiky. Praha 1965. Praha, 1965.

Doporučená literatura:

ECO, U. Dějiny krásy. Praha, Argo, 2005. ISBN 80-7203-677-7. ECO, U. Dějiny ošklivosti. Praha, Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0. Estetika na dlani. Olomouc: Rubico, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Estetika, estetika stavební, historický vývoj estetiky 2. Zlatý řez, zlatý obdélník, zlatý trojúhelník, zlatá spirála, Fibonacciho posloupnost 3. Marcus |Vitruvius Pollo, renesanční estetika (Palladio, Alberti) 4. Formalistická a strukturalistická estetika 5. Psychologické interpretace umění, mýtus a umění, fenomenologie, 6. Základní etické pojmy 7. Tradice empiristické etiky 8. Morální princip a svobodná vůle, svědomí a jeho interpretace 9. Normy, mravnost, ctnost, štěstí a smysl etického chování 10. Relativizace etických pozic, nové a současné etické koncepce 11. Analytická etika 12. Etika vědy, podnikání, hospodářská etika, etika architekta 13. Kritická teorie společnosti, automaty, etika reklamy, Kosík, Blažek 14. Shrnutí, presentace esejí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství TAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.