226-0512/02 – Materiál v architektuře (MvA)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAJ0044 doc. MgA. Jakub Gajda, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Způsoby použití materiálu v architektuře jsou zcela zásadní pro konečný výsledek projektu. V rámci předmětu budou řešeny materiály nejen jako konstrukční prvky, ale především jako materiály používané v konečné lícové formě. Pro architekty jsou odborné znalosti v oblasti materiálu mimořádně důležité, protože jen na jejich obsáhlém základě mohou být správně navrženy a použity. Spolupráce s katedrou stavebních hmot a katedrou geotechniky na programu předmětu se jeví jako velmi vhodná, a to zejména v oblasti výkladu destrukcí materiálů, přehledu degradačních procesů stavebních materiálů a metod k jejich identifikaci. Je popsána problematika degradace a trvanlivosti stavebního kamene, různých typů kameniva, betonů, pojiv, keramiky, dřeva a skla. Teoretické poznatky jsou doplněny o příklady praktických aplikací. Podstatná část přednášek pak pojednává také o materiálu v interiéru a současných trendech jeho vývoje. Studenti po absolvování předmětu Materiál v architektuře získají jistotu v návrhu použitých materiálů jak v interiéru staveb, tak také na jejich exteriéru.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Přednáškový cyklus o použití materiálu v architektuře předpokládá výklad o charakteru materiálu z pohledu architekta, designéra a památkáře. Přednášky budou vedeny také zvanými odborníky, aby studenti získali široký přehled o práci se stavebními materiály, s jejich přednostmi, nedostatky a s jejich použitím také v souvislosti s architektonickým detailem.

Povinná literatura:

BILČÍK, J. a J. DOHNÁLEK. Sanace betonových konstrukcí. Bratislava: Jaga group, 2003. BLÁHA, M. Omítky-druhy provádění-opravy. Praha: Grada, 2004. HANKÝŘ, V. a J. KUTZENDORFER. Technologie keramiky. Hradec Králové: Vega, 2000. KONTA, J. Sklářské a keramické suroviny. Praha: Univerzita Karlova, 1982. Pytlík,P. Vlastnosti a užití stavebních výrobků. Brno: VUTIUM, 1998. PYTLÍK, P. a R. SOKOLÁŘ. Stavební keramika –technologie, vlastnosti a využití. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. REINPRECHT, L.: Ochrana dřeva. Zvolen: TU Zvolen, 2008. ŠATAVA , V. Úvod do fyzikální chemie silikátů. Praha: SNTL. ŠAŠEK, I. Et al. Laboratorní metody v oboru silikátů. Praha: SNTL, 1981.

Doporučená literatura:

KALLIOPI, K. a ALIGZAKI. Pore structure of cement-based materials. N. Y.: Taylor and Francis, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.- 2. Materiály a člověk, vývoj použití materiálů, smyslové vnímání materiálů 3.- 4. Druhy materiálů, přírodní materiály, materiály a zdraví, keramika, cihla 5.- 6. Druhy materiálů, dřevěné konstrukce, kamenné konstrukce 7.- 8. Druhy materiálů, keramika, sklo, ocel, beton 9.- 10. Fasády objektů – dřevo, kámen, sklo, plech, vymývaný beton, skleněné fasády, betonové fasádní systémy 11. - 12. Materiál v interiéru 13. – 14. Použití materiálu při rekonstrukci historických objektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nejsou povinné. Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Závěrečné složení zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství NAS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství NAS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství NAS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství NAS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství NAS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství NAS P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.