226-0513/02 – Předdiplomový seminář (PDS)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuProf. Ing. arch. Petr HrůšaGarant verze předmětuProf. Ing. arch. Petr Hrůša
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
POC037 Ing. arch. Jozef Počil
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je koncipován tak, aby navázal na dosud získané znalosti v oblasti projektování architektury a urbanismu a aby absolvent splňoval předpoklady je dále rozvíjet profesně zdatným a reálným způsobem.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Diplomanti se především seznámí se zadáním, které budou v rámci semináře analyzovat a objasňovat si koncepčně architektonické, technické a urbanistické vazby. Dále bude úkolem semináře, aby studenti provedli analýzy již realizovaných referenčních staveb a problematiky, která je obsahem zadání diplomové práce.

Povinná literatura:

Literatura se bude odvíjet od tématu diplomové práce.

Doporučená literatura:

HEIDEGGER, M. Věda, technika a zamyšlení. Oikoymenh, Praha 2004. JONAS, H.: Princip odpovědnosti. Praha: Oikoymenh, 1997. PATOČKA, J.: Negativní platonismus. Praha: Oikoymenh, 2007. PLOTINUS. An essay on the beautiful. London: Gale ECCO, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Prokázání znalostí procvičované látky. Povinné pravidelné konzultace s vedoucím práce a dalšími určenými konzultanty v rozsahu jimi určeném.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování práce v požadovaném rozsahu grafickou formou na formátech A3 a její prezentování na závěr semináře.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Prezentace situace z analýz a fotografií, terén na modelu 2. Skici prostředí 3. Vlastní korekce stavebního programu Pro předdiplomní vpravení se do úkolu bude tento postup: I. Předběžné porozumění - proč právě tento kontext? - co je v tom hledáno? - co si o tom myslím? II. Nalezení původního - ve shromáždění originálů a k nim analogií. III. Objasnění nesrozumitelných míst a věcí a oprava narušeného ve Věci. - v zjasnění nesrozumitelností a komplikovaností ve smyslu explikace oproti běžným komplikacím IV. Shromáždění vnějších vlivů - původní účel povahy tohoto, - zasazení do života,- autorské vidění tohoto, - další historické souvislosti. V. Souvislosti v rámci celku díla,- smysl díla vůči textu a kontextu, co dělá dílo díle a kontext textem VI. Dokonalé porozumění - vyjádření vůle po perfectio VII. Celé se spirálovitě opakuje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.