226-0514/02 – Ateliér urbanismu 2 (AU2)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity8
Garant předmětuIng. arch. Dušan RosypalGarant verze předmětuIng. arch. Dušan Rosypal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROS08 Ing. arch. Dušan Rosypal
RIH082 Ing. arch. Pavel Řihák, Ph.D.
SPA184 Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ateliér urbanismu 2 – Předmět poskytne základní vědomosti a dovednosti tvorby a návrhu plánu (regulační plán), urbánní (rurální) struktury. Navazuje na znalosti a vědomosti získané v předcházejících ateliérech a teoretických seminářích. Na řešení zadaného tématu si studenti osvojí zásady a principy tvorby (životního) prostředí, nutnosti souladu jednotlivých složek funkční struktury, otázek urbanistické kompozice a ekonomie, vztahu soukromého a veřejného, hierarchie, obrazu sídla, dědictví, … Z hlediska technologie projektování cílem ateliéru je zpracování urbanistického plánu vč. průzkumů a rozborů (historický, formální, prostorový, ….), definování prognózy, idey, konceptu / metody a následné zpracování elaborátu v rozsahu urbanistického návrhu (RP).

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy urbanistické skladby sídel, kompozice veřejných prostranství, kompozice kulturní krajiny a krajinná kompozice. Utváření sídel a krajiny z hlediska veřejné infrastruktury a se základy celkové urbanistické koncepce území.

Povinná literatura:

Literatura podle tématu práce a pokynů vedoucího. ROZMANOVá, N. a GAJDÍKOVÁ, Z. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Online. Dostupné na: http://www.uur.cz/images/1-uzemni-planovani-a-stavebni-rad/urbanisticke-zasady-a-principy/urbanisticke-zasady-a-principy-publikace-2017.pdf KRATOCHVÍL, P. Městský veřejný prostor. Brno: Zlatý řez, 2015 LUDWIG, H. C. K. Compendium of landscape architecture - open space design. Salenstein: Braun Publishing, 2017.

Doporučená literatura:

HRŮZA, J. Svět měst. Praha: Academia, 2014. SÝKORA, V. Venkovský prostor. Praha: ČVUT, 1998. MAIER, K. Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada Publishing, 2012. KISZKA, J. a kol. Blue Notes. Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze. Ostrava: Nakladatelství Accendo, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, presentace - kritiky, odevzdání elaborátu, plakátu, modelu a CD.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Na závěr odevzdání vypracovaného elaborátu A3, plakátu B1 a CD.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Na závěr odevzdání vypracovaného elaborátu A3, plakátu B1 a CD.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010004) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.