226-0515/01 – Ateliér architektury 3 (AA3)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity10
Garant předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich SvatošGarant verze předmětuDoc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU44 Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
FRO04 Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
RIE0008 Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
SVA0169 Doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
SIR002 Ing. Petr Šiřina
TRE06 Ing. arch. Zdeněk Trefil
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování nadstandardního návrhu nadstandardního objektu duchovního charakteru . Okruhy témat: - kultovní objekty - kostely, chrámy, modlitebny, kaple - nekropole - objekty pro vysoké umění - domy umění - koncertní síně – galerie - objekty vrcholných státních institucí - sídlo hlavy státu - parlament - zastupitelské úřady – památníky - objekty pro vědu – akademie - knihovny, mediatéky – muzea V návaznosti na zvládnutí toho nutného v předchozím ateliéru se tento ateliér chce soustředit na podstatné. Poskytne základní vědomosti a dovednosti tvorby a návrhu individuálních objektů nadstandardních z hlediska kulturního a duchovního obsahu, nebo standardu a má být vyvrcholením praktické výuky architektonické tvorby. Z hlediska technologie projektování cílem ateliéru je zpracování rozborů, definování idei, konceptu / metody, vypracování programu a následné zpracování elaborátu v rozsahu komplexního návrhu („DSP“)

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Ateliér architektury 3 (Kulturní a duchovní objekt) – zpracování komplexního návrhu individuálního objektu z obsahem duchovním (ideovým, náboženským, kulturním – uměleckým, reprezentačním).

Povinná literatura:

Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979 A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, presentace - kritiky, odevzdání vypracovaného elaborátu, plakátu, modelu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Příprava kolektivní a individuální, rozbory a recherche, analýzy, rozpracování 3.-4. Syntéza 5. Kritika 1 – příprava, koncept 6.-9. Pokračování práce na návrhu stavby 10. Kritika 2 – návrh 11.-13. Pokračování práce na návrhu stavby 14. Kritika 3 - oponentura a obhajoba práce, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Na závěr odevzdání vypracovaného elaborátu A3, plakátu B1 a CD.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku