226-0516/01 – Legislativa pro architekty (LA)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC05 Ing. arch. Igor Krčmář
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je připravit studenty na jejich budoucí povolání z pohledu nutné znalosti odpovídající legislativy, která je nezbytnou součástí vysoce odborné práce architekta.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V rámci předmětu Legislativa pro architekty budou studentům systematicky objasněny základní informace o platném právním řádu, o základech stavebního řízení při práci na stavebních úřadech a jejich součinnosti a o právních aspektech při práci na stavbách v rámci realizace stavebního díla. Dále budou řešeny otázky právních možností chování projektantů v pracovním poměru v projektových organizacích a budou studentům také vysvětleny způsoby právního chování jako zaměstnavatelů v pozici vedení vlastních projekčních ateliérů.

Povinná literatura:

Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (CS) Stavební zákon č. 50/1976 Sb.,v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb. a vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných tech. požadavcích na výstavbu (CS) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (CS) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (CS) Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (CS) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění (CS) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení („správní řád“), v platném znění. (CS)

Doporučená literatura:

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa COUSINS, M. Architect's Legal Pocket Book. London: Routledge, 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Vypracování eseje, předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (CS) 2. Vybraná témata stavebního práva: územní plánování, územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení, soustava stavebních úřadů, spolupůsobící orgány při řízení o stavbách. 3. Ochrana životního prostředí ve stavebním zákoně a prováděcích předpisech. Ochrana vodního ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského a lesního půdního fondu. 4. Hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek, architektonické soutěže. 5. Smlouvy dle občanského a obchodního zákoníku užívané v procesu výstavby a projektování staveb. 6. Vybraná témata pracovního práva: vznik, změna, zánik pracovněprávního vztahu, formy pracovních dohod a dalších možností zaměstnávání pracovníků. 7. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, rozbor právní úpravy, komorové předpisy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Odevzdání seminární práce + ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku