226-0517/01 – Ekonomika pro architekty (EA)

Garantující katedraKatedra architekturyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES01 Ing. Jan Česelský, Ph.D.
PER64 prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budoucí architekt vstoupí do praxe s dostatečnými znalostmi a schopnostmi z ekonomické oblasti, které mu umožní aktivně působit v projekčních kancelářích, stavebních firmách, developerských společnostech, státní správě a v neposlední řadě fungovat jako samostatný podnikatel.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět Ekonomika pro architekty má za úkol objasnit studentům investiční procesy a vztahy, jejich souvislost s realizacemi staveb, jejich řízením a seznámení s realizací staveb z pohledu projekční kanceláře včetně zajišťování dodávky na klíč. Absolvent bude schopen samostatně plánovat a organizovat svou činnost na úrovni stavebních projektů a realizace staveb, včetně ekonomických aspektů. Dále absolvent získá všeobecnou informaci o podnikatelském prostředí a pravidlech podnikání v České republice včetně strategického plánování podnikatelské činnosti.

Povinná literatura:

Frková J. Malé a střední podnikání ČVUT Praha, 2004 (CS) Němec V., Projektový management Grada, 2002 (CS) Ševčík A., Bankovnictví I, ESF MU 2002 (CS) Matějka-Mokrý-Randula, Management projektů spojených s výstavbou. ČKAIT Praha, 2001 (CS) Porter M. E. Konkurenční strategie, Victoria publishing Praha 1994 (CS) Lipovská H., Moderní ekonomie, Grada 2017 (CS)

Doporučená literatura:

JACOBS, J. The Economy of Cities. NY: Vintage Books, 1970. JAGGAR, B, MORTON, R. Design and the Economics of Building. London: Taylor & Francis Ltd, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách. Vypracování eseje, předmět je zakončen zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Investiční procesy a vztahy, financování investic 2. Projektový management 3. Principy podnikání, typy analýz, obchodní plán 4. Daňové systémy a daně 5. Základy nákladového a manažerského účetnictví 6. Banky a finance, bankovní produkty a deriváty 7. Základy finančního řízení podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0731A010003) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku