227-0006/02 – Základy stavebního inženýrství (ZSI)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KUD25 doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
LAB036 Ing. Jiří Labudek, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SEV26 Ing. Hana Ševčíková, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům všeobecný odborně-profesní základ pro další studium. Předmět seznamuje studenty přehledným způsobem s celým spektrem odborných oblastí, které jsou součástí stavebního inženýrství. Na závěr studia předmětu je zařazen písemný test, ve kterém student prokáže znalost základní odborné terminologie a porozumění vztahovým závislostem mezi jednotlivými odbornými oblastmi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje studenty s celým spektrem odborných oblastí, které jsou součástí stavebního inženýrství. Pozornost je zaměřena zejména na problematiku stavebních hmot, inženýrských a mostních konstrukcí, podzemních a geotechnických staveb, dopravních staveb, dopravní inženýrství, městské inženýrství, prostředí staveb, přípravu a realizaci staveb a správu majetku a provoz budov.

Povinná literatura:

Příslušné normy a technické předpisy dle doporučení jednotlivých přednášejících.

Doporučená literatura:

HRDOUŠEK, V. a kol. Inženýrské stavby. Praha : INFORMATORIUM spol. s r.o., 2006. 216 s. ISBN 80-7333-048-2 SVOBODA, L. a kol.: Stavební hmoty. Bratislava : Jaga Group, 2004. 471 s. ISBN 80-8076-007-1 JANBERG, N. Structurae - mezinárodní databáze a galerie konstrukcí. [on-line]. . KLEPSATEL, F., KUSÝ, P., MAŘÍK, L.: Výstavba tunelů ve skalních horninách. Jaga: Bratislava 2003: ISBN 80-88905-43-5 ALDORF J. a kol. Geotechnické stavby, učební text. ES VŠB Ostrava 1984 PUCHRÍK, J. Dopravní stavby. Brno : VUT v Brně, 2004. 216 s. ISBN 80-214-2814-7 ŘEZÁČ, M., FENCL, I. Vybrané otázky vývoje dopravy ve městech. Monografie VŠB-TU Ostrava, 2009, 140 s. ISBN 978-80-248-1985-3 ŘEZÁČ, M., TICHÝ, J., ŠKVAIN V. Dopravní inženýrství. Učební opora CZ.1.07/2.3.00/09.0150. Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7204-730-7 Kolektiv autorů: Stavební kniha 2011-Městské inženýrství, Praha 2011, ICE ČKAIT, 165 s. ISBN 978-80-87438-09-1 VYSKOČIL, V. K. a kol. Management podpůrných procesů-facility management. Professional Publishing, 2010, ISBN 978-80-7431-022-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí na konci semestru formou písemného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální doplnění přednášené látky formou samostudia doporučené literatury. Písemný test na závěr výuky v předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Konstrukce pozemních a inženýrských staveb, dopravní a technická infrastruktura – úvod do předmětu 2 Materiály pro stavební konstrukce, zkušebnictví a diagnostika staveb 3 Úvod do bezpečnosti stavebních konstrukcí 4 Inženýrské a mostní konstrukce 5 Úvod do podzemního stavitelství 6 Geotechnické stavby 7 Dopravní inženýrství a jeho úloha v inženýrském stavitelství 8 Pozemní komunikace a silniční stavitelství 9 Železniční stavitelství 10 Městské inženýrství jako součást integrovaného přístupu k rozvoji měst 11 Prostředí staveb, systémy technického zařízení budov 12 Příprava a realizace staveb 13 Správa majetku a provoz budov jako integrovaná součást Facility managementu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na zápočtovém testu v posledním týdnu výuky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku