227-0011/01 – Steel and Timber Structures (ODK)

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Josef Vičan, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova rozvrhových jednotek (maximálně 14 bodů v každé formě výuky) Učební osnovy: Použití kovů ve stavebnictví Materiál kovových konstrukcí, vlastnosti ocelí Výroba železa a oceli Sortiment prvků ocelových konstrukcí Klasifikace průřezů Navrhování a posuzování spojů kovových konstrukcí Prvky namáhané osovou silou, vzpěrná pevnost a únosnost tlačených prutů Ohýbané pruty, návrh a posouzení ohybových prutů podle teorie pružnosti a plasticity, klopové nosníky Pevnost štíhlých stěn a posouzení jejich výztuh Konstrukční podrobnosti plnostěnných a příhradových nosníků Únavová pevnost a životnost kovových konstrukcí Doprava a montáž kovových konstrukcí Ochrana kovových konstrukcí proti korozi Cvičení: V rámci cvičení studenti vypracují tři příklady 1. příklad - Návrh a posouzení svařovaného a šroubovaného spoje 2. příklad - Návrh a posouzení vytypovaných prutů příhradového střešního vazníku 3. příklad - Návrh a posouzení ohýbaného plnostěnného nosníku

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner