227-0012/02 – Dopravní cesta (DC)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti v oblasti dopravních staveb. Vypracováním dílčích zadání student získá dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat dosažené vědomosti a dovednosti při řešení úloh z dopravní problematiky.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje základní encyklopedické znalosti o dopravních stavbách. Zaměřuje se na všechny základní druhy doprav, především silniční, železniční, lodní a leteckou, jejich základním vývojem a dělením dopravní sítě ve vazbě na platnou legislativu. Zjednodušenou formou seznamuje s návrhem silniční trasy dle stanovených, konstrukcí vozovek, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Nedílnou součástí je řešení dílčích problémů železniční dopravy, letišť a vodních cest.

Povinná literatura:

Železniční stavby -Doc.B.Kubát a kol.,ČKAIT 1998 Pozemní komunikace TK5 - Doc.Kaun,Prof.Lehovec, ČKAIT 1998 Základy dopravních staveb I.- Doc.M.Kaun ČVUT Praha 1996 Projektování pozemních komunikací - Doc.Procházka VUT-Brno 1980 Městské komunikace - Prof.Rojan, Doc.Slabý a kol. ČVUT Praha 1997 Železniční stanice a uzly-Doc.Kubát, Prof.Tyc, ČVUT Praha 1991 Úprava toků - Navrhování koryt - Doc.K.Mareš, ČVUT Praha 1997 Komplexní projekt z hydrotechniky - vodní cesty Rybnikář a kol.VUT Brno 1989 Hydrotechnické stavby - Broža, Čihák, Satrapa TK12 ČKAIT 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.