227-0015/01 – Dopravní stavby (DS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
HUS02 Ing. Jiří Husárik, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět uvede posluchače do celé problematiky dopravních staveb. Stručně seznámí posluchače s druhy dopravních staveb v ČR i v zahraničí. Základní pozornost je věnována nejrozšířenějším druhům dopravních staveb, tj. železničním stavbám a stavbám pozemních komunikací., vycházeje ze "Zákona o drahách". Informativně se seznámí také se stavbami pro MHD, stavbami letišť, lanovek. V oblasti železničních staveb se posluchači seznámí se stavbami v ČD a vlečkami. Podrobně potom se stavbami železničního svršku, tj. kolejnicemi, upevňovadly, výhybkami, pražci, drobným kolejivem, štěrkovým ložem, stykovanou a bezstykovou kolejí a elektrickou trakcí ČD. V oblasti staveb železničního spodku s geotechnickým průzkumem, jeho vyhodnocováním a výstupními podklady pro projektování, typy pražcového podloží, opěrnými, záchytnými a zárubními zdmi, stabilitou náspů, zářezů a odřezů, technologií jejich budování, včetně nových softwarů britské a italské provenience. Přehledně se seznámí také s doprovodnými objekty železničního spodku. V oblasti staveb pozemních komunikací je osnova věnována kategorii silnic a městských komunikací, konstrukcím a technologii budování. Závěrem se posluchači seznámí s eliminací negativních vlivů dopravy a aplikací nových evropských norem v ČR. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Základní přehled o dopravních stavbách, schopnost posuzovat jednoduché projekty a technologické postupy dopravních staveb, zvláště v oblasti železničních staveb, staveb pozemních komunikací (včetně městských).

Povinná literatura:

M. Kaun - B. Kubát: Dopravní stavby 10, ES ČVUT Praha, 1998 J. Buchtele - V. Roubíček : Technol.plynných paliv (část doprava), ES VŠB-TUO Ostrava, 1997 J. Rojan - P. Slabý - E. Dlouhá - B. Pipková: Dopravní stavby 1, AN Centrum Brno 1998, Městské komunikace, ES ČVUT Praha 1997 J.Čorej - D Durčanská - F. Schlosser: Cestné stavitelstvo II, ES VŠDS Žilina 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: rozsah 2 hod. 1. Úvodní přednáška : osnova předmětu, historie dopravy, druhy dopravy, literatura, kvalitativní podmínky staveb. 2. Stavby pro dopravu kapalin a plynů, stavby pro vodní a leteckou dopravu, stavby pro železniční a silniční dopravu (včetně staveb MHD, metra, lanovek). Křížení dopravních staveb. 3. Zákon o drahách: rozdělení tratí ČD, kategorie tratí, jízdní poměry, rozchody tratí, způsoby měření. 4. Železniční svršek : kolejnice, upevňovadla, pražce, výhybky, štěrkové lože, bezstyková kolej, stykovaná kolej. 5. Konstrukce přechodnice a vzestupnice, oblouky, sklonové poměry, vedení trasy. Železniční stanice a uzly 6. Elektrická trakce ČD , stavby el. trakce (stožáry, trolej, nosné lano, napájení, vlivy koroze). El. trakce v tramvajové dopravě a metru. 7. Stavby železničního spodku : zemní těleso, rozměry, typy pražcového podloží, doprovodné objekty, spec. způsoby zakládání a sanací - poruchy zemního tělesa. 8. Pražcové podloží žel. spodku : geotechnické průzkumy, moduly přetvárnosti, geotextilie, geosyntetika, vodní režim, namrzavost. 9. Odvodnění liniových staveb : odvodnění tělesa, stanic, základní výpočty. Technická zařízení odvodňovacích systémů. 10. Zákon o pozemních komunikacích, kategorie pozemních komunikací, městských komunikací, skladba a konstrukce pozemních komunikací (stavební hmoty, volba konstrukce, kontrola kvality). 11. Tuhé a netuhé vozovky : materiál, konstrukce, konstrukční návrhy pro dané podmínky, vady, technologie oprav a modernizace. 12. Stavby pro eliminaci negativních vlivů dopravy. Nové technologie pro vysokorychlostní koridory železnice a dálnic. Evropské normy v ČR. Cvičení: 12 cvičení á 2 hod. 1. Úvodní cvičení : dopravní systémy - video a CD. 2.-3. Projekt volby železniční trasy : přechodnice a vzestupnice (individuelní zadání). 4. Vyhodnocení geotechnického průzkumu (zatěžovací zkouška, modul přetvárnosti, návrh typu pražcové podloží. 5. Vyhodnocení vodního režimu, ochrana proti namrzavosti, zpětná kontrola únosnosti pražcového podloží. 6. Výpočet celkového odvodnění trasy liniové stavby (v úseku podle zadání sub. 4-5.). 7.-8. Exkurze na úseky modernizace železničního a dálničního úseku v oblasti Ostravy (II. VRT a D - 47). 9. Výpočet únosnosti podkladních vrstev silničního tělesa podle programu TENSAR PAVE a TENSAR WALL. 10.-11. Rekonstrukce netuhé vozovky grafickou metodou TP 122 (dle individ. zadání). 13. Písemný test z programů cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku