227-0015/01 – Transportation Structures (DS)

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
HUS02 Ing. Jiří Husárik, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Types of transport constructions; railway structures; roads; formation; categories of transportation structures; geotechnical surveys; associated objects (bridges, drainage), railway superstructure and substructure; road constructions; structural elements; materials; technologies; high-quality conditions; specific conditions of building; public transportation; airport construction; European standards for transport constructions; non-motor ways; subsoil water regime; culverts.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: rozsah 2 hod. 1. Úvodní přednáška : osnova předmětu, historie dopravy, druhy dopravy, literatura, kvalitativní podmínky staveb. 2. Stavby pro dopravu kapalin a plynů, stavby pro vodní a leteckou dopravu, stavby pro železniční a silniční dopravu (včetně staveb MHD, metra, lanovek). Křížení dopravních staveb. 3. Zákon o drahách: rozdělení tratí ČD, kategorie tratí, jízdní poměry, rozchody tratí, způsoby měření. 4. Železniční svršek : kolejnice, upevňovadla, pražce, výhybky, štěrkové lože, bezstyková kolej, stykovaná kolej. 5. Konstrukce přechodnice a vzestupnice, oblouky, sklonové poměry, vedení trasy. Železniční stanice a uzly 6. Elektrická trakce ČD , stavby el. trakce (stožáry, trolej, nosné lano, napájení, vlivy koroze). El. trakce v tramvajové dopravě a metru. 7. Stavby železničního spodku : zemní těleso, rozměry, typy pražcového podloží, doprovodné objekty, spec. způsoby zakládání a sanací - poruchy zemního tělesa. 8. Pražcové podloží žel. spodku : geotechnické průzkumy, moduly přetvárnosti, geotextilie, geosyntetika, vodní režim, namrzavost. 9. Odvodnění liniových staveb : odvodnění tělesa, stanic, základní výpočty. Technická zařízení odvodňovacích systémů. 10. Zákon o pozemních komunikacích, kategorie pozemních komunikací, městských komunikací, skladba a konstrukce pozemních komunikací (stavební hmoty, volba konstrukce, kontrola kvality). 11. Tuhé a netuhé vozovky : materiál, konstrukce, konstrukční návrhy pro dané podmínky, vady, technologie oprav a modernizace. 12. Stavby pro eliminaci negativních vlivů dopravy. Nové technologie pro vysokorychlostní koridory železnice a dálnic. Evropské normy v ČR. Cvičení: 12 cvičení á 2 hod. 1. Úvodní cvičení : dopravní systémy - video a CD. 2.-3. Projekt volby železniční trasy : přechodnice a vzestupnice (individuelní zadání). 4. Vyhodnocení geotechnického průzkumu (zatěžovací zkouška, modul přetvárnosti, návrh typu pražcové podloží. 5. Vyhodnocení vodního režimu, ochrana proti namrzavosti, zpětná kontrola únosnosti pražcového podloží. 6. Výpočet celkového odvodnění trasy liniové stavby (v úseku podle zadání sub. 4-5.). 7.-8. Exkurze na úseky modernizace železničního a dálničního úseku v oblasti Ostravy (II. VRT a D - 47). 9. Výpočet únosnosti podkladních vrstev silničního tělesa podle programu TENSAR PAVE a TENSAR WALL. 10.-11. Rekonstrukce netuhé vozovky grafickou metodou TP 122 (dle individ. zadání). 13. Písemný test z programů cvičení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 15  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner