227-0016/01 – Silniční stavitelství (FAST)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přednášky a cvičení předmětu jsou zaměřeny na vybrané otázky navrhování pozemních komunikací, zejména trasy silničních, dálničních a účelových komunikací. Zkrácenou formou je probírána otázka stavby, mechanizace a technologie. Dále studenti jsou obeznámeni s využitím výpočetní techniky při projektování a stavbě pozemních komunikací a je jim prezentován software, který je v současné době na katedře. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji pozemních komunikací a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci silniční dopravy se zaměřením na silniční, dálniční a účelové komunikace. Základní znalosti navrhování pozemních komunikací, návrh směrového, výškového vedení trasy a stavby silničního zemního tělesa. Dále přehled o technologiích stavby, provozu a údržby pozemních komunikací.

Povinná literatura:

Chochol Š. a kolektiv: Cesty a diaľnice I, - projektovanie, ALFA Bratislava 1989 Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT Praha 2000 Krajčovič M. a kolektiv: Dopravní stavby I. – Pozemní komunikace, CERM Brno 1998 Krajčovič M., Jůza P.: Dopravní stavby I. – Návody na cvičení, VUTIUM Brno 1998 Krajčovič M., Jůza P., Holcner P., Řezáč M.: Silnice a dálnice I., CERM Brno 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Doprava a její význam. Společenská funkce dopravy, druhy dopravy a dělba přepravní práce. Nekonvenční doprava. 2. Silniční doprava a dopravní prostředky. Rozvoj automobilismu, rozvoj silniční a dálniční sítě. 3. Třídění pozemních komunikací. Návrhové parametry pozemních komunikací. 4. Plánování a projektování pozemních komunikací. Návrh trasy, směrové a výškové prvky, pozemní komunikace v příčném řezu. 5. Účelové komunikace. Odlišnosti projektování a stavby účelových komunikací. 6. Stavba pozemních komunikací. Návrh a stavba zemního tělesa. Stavební materiály pro stavbu pozemních komunikací. Technologie stavby silnic a dálnic. 7. Odvodnění a objekty na pozemních komunikacích. 8. Křížení a křižovatky pozemních komunikací. Úrovňové a mimoúrovňové křižovatky. 9. Účinky dopravy na životní prostředí. Vliv hluku, vibrací a exhalátů na lidi a okolí. 10. Využití výpočetní techniky při plánování, stavbě a provozu pozemních komunikací. 11. Multikriteriální hodnocení pozemních komunikací. Hodnocení návrhů pozemních komunikací z technického, dopravního a ekonomického hlediska. Cvičení: 1. Výpočet základních prvků směrového a výškového vedení silniční trasy. 2. Studie silniční trasy ve třech variantách. 3. Stanovení kubatury zemních prací. 4. Posouzení návrhu kategorie silniční komunikace. 5. Technicko-dopravně-ekonomické zhodnocení návrhů silniční trasy. 6. Průvodní zpráva a kompletizace. 7. Zjednodušený projekt silniční komunikace. 8. Návrh netuhé a tuhé vozovky. 9. Exkurze do silniční laboratoře. Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímky: „Příprava výstavby dálnic“, „Silniční laboratoř“

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku