227-0018/01 – Dopravní inženýrství ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV13 Ing. Pavla Havlicová, Ph.D.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je dát studentům nutné teoretické poznatky o teorii pohybu jednotlivého vozidla i dopravního proudu, ze kterých vycházejí projekční principy projektování komunikací a křižovatek, případně dalších dopravních zařízení pro statickou i dynamickou složku dopravy. Obsaženy jsou rovněž metody získávání potřebných dopravních údajů formou dopravních průzkumů a jejich projekce do návrhového období prognostickými metodami. Z terorie dopravního proudu jsou odvozeny kapacitní výpočty pro mezikřižovatkové úseky komunikací a samotné křižovatky. Předány budou základní informace o principech dopravních řešení území zastavěných i nezastavěných a organizaci, regulaci a řízení dopravy.Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu městských komunikací , křižovatek a koexistenci s dalšími druhy doprav. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji dopravních odvětví a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci jednotlivých druhů doprav se zaměřením na pozemní komunikace. Významné budou znalosti o variabilitě a zákonitostech dopravního dění na pozemních komunikacích, potřebné pro plánování, projektování stavbu, organizaci a řízení na komunikační síti v zastavěném i nezastavěném území. Poznatky o teorii pohybu jednotlivého vozidla i dopravního proudu, ze kterých vycházejí projekční principy projektování komunikací a křižovatek, případně dalších dopravních zařízení pro statickou i dynamickou složku dopravy. Obsaženy jsou rovněž metody získávání potřebných dopravních údajů formou dopravních průzkumů a jejich projekce do návrhového období prognostickými metodami. Z terorie dopravního proudu jsou odvozeny kapacitní výpočty pro mezikřižovatkové úseky komunikací a samotné křižovatky.

Povinná literatura:

Medelská, Jirava , Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava, 1991 Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT 1997 Dlouhá, Rojan, Slabý: Městské komunikace, ČVUT 1997 Pipková, Dlouhá, Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 - Dopravní inženýrství, ČVUT 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: - Funkce dopravy, historický vývoj - Rozdělení pozemních komunikací, legislativa - Dopravní inženýrství - Dopravní průzkumy - Prognóza dopravy - Řešení dopravních skeletů - Dopravně-inženýrský a územně-plánovací dokumentace - Dopravní proud - Specifika hromadné dopravy osob - Křižovatky - Organizace, regulace a řízení dopravy - Psychologie v dopravě - Hodnocení efektivnosti dopravních systémů Cvičení: - Dokumentace plánovací, inženýrská, projektová - Průzkum dopravy - Sčítání dopravy v terénu - Návrh křižovatky - stavební úpravy - Světelně signalizační zařízení - kritéria - Metoda saturovaného toku - Návrh fází - Výpočet optimální doby cyklu - Signální plán - Koordinace SSZ - Městská hromadná doprava - porovnání, návrh

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku