227-0019/01 – Transportation Engineering ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Line and planar transport structures; communications; categories; design elements; capacity of communication; intersections; flexible and rigid pavements; surface; subcrust; road bed; geotextiles; geosynthetic; culverts; bridges; negative effects of transport.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: - Doprava, dopravní odvětví, srovnání - Silniční síť v ČR - Projekt silniční stavby (situace, příčné, podélné řezy) - Tuhé a netuhé vozovky - Odvodnění silničního tělesa - Šířkové kategorie silnic - Místní a městské komunikace - rozdělení - Křižovatky - Doprava v klidu - Cyklistická doprava - navrhování tras, konstrukce - Pěší pohyb - návrh zařízení pro chodce - Eliminace negativních vlivů dopravy Cvičení: - Seznámení s projektovou dokumentací - Stabilita vozidla v přímé a v oblouku - Brzdná dráha vozidla - Výpočet směrového motivu komunikace - Délka rozhledu pro zastavení a předjíždění - Výškové uspořádání komunikace - Vzestupnice - Kapacitní výpočty komunikací - Šířkové uspořádání komunikace - Zásady navrhování a výpočet netuhých a tuhých vozovek - Konstrukční vrstvy tuhých a netuhých vozovek - Vzorový a pracovní příčný řez komunikace Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímek „Silniční laboratoř“

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner