227-0019/01 – Dopravní stavitelství ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o dopravních systémech, jejich porovnání. Zaměřuje se na pozemní komunikace, vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem silniční trasy dle požadovaných parametrů, konstrukcí vozovek, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Podstatnou částí je návrh zemního tělesa, vlastnosti a zkoušky zemin, posouzení únosnosti, hutnění apod.Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu městských komunikací , křižovatek a koexistenci s dalšími druhy doprav. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji pozemních komunikací a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci jednotlivých druhů doprav se zaměřením na pozemní komunikace. Základní znalosti navrhování pozemních komunikací – trasování, výškové řešení, stavby související budou ověřeny formou programu (zjednodušeného projektu). Řešit liniovou dopravní stavbu bude v konkrétních podmínkách (mapy) s vazbou na dosavadní znalosti.

Povinná literatura:

Chochol, Lehovec, Pošvář, Rondoš: Cesty a diaľnice I, II, ALFA Bratislava, 1989 Kaun, Kubát: Dopravní stavby 10, ČVUT Praha, 1998 Kaun: Základy dopravních staveb I, ČVUT Praha 1996 Rojan,Slabý,Dlouhá,Pipková: Městské komunikace, ČVUT Praha 1997 Dlouhá,Rojan,Slabý: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT Praha 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: - Doprava, dopravní odvětví, srovnání - Silniční síť v ČR - Projekt silniční stavby (situace, příčné, podélné řezy) - Tuhé a netuhé vozovky - Odvodnění silničního tělesa - Šířkové kategorie silnic - Místní a městské komunikace - rozdělení - Křižovatky - Doprava v klidu - Cyklistická doprava - navrhování tras, konstrukce - Pěší pohyb - návrh zařízení pro chodce - Eliminace negativních vlivů dopravy Cvičení: - Seznámení s projektovou dokumentací - Stabilita vozidla v přímé a v oblouku - Brzdná dráha vozidla - Výpočet směrového motivu komunikace - Délka rozhledu pro zastavení a předjíždění - Výškové uspořádání komunikace - Vzestupnice - Kapacitní výpočty komunikací - Šířkové uspořádání komunikace - Zásady navrhování a výpočet netuhých a tuhých vozovek - Konstrukční vrstvy tuhých a netuhých vozovek - Vzorový a pracovní příčný řez komunikace Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímek „Silniční laboratoř“

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku