227-0024/01 – Stanice a uzly (ZSU-FS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o problematice železničních stanic a uzlů s důrazem na stavební část. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti návrhu, stavby, údržby rekonstrukce a modernizace staveb železničních stanic a uzlů. Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh z problematiky staveb železničních stanic a uzlů, jmenovitě železničního svršku, výhybek, výhybkových konstrukcí, železničního spodku včetně souvisejících staveb apod.

Vyučovací metody

Anotace

Základní pojmy, legislativa,zásady projektování žel. stanic (provozní podklady, průzkumy, obsah PD, všeobecné zásady navrhování),Směrové a sklonové poměry ve ž.stanicích a přilehlých úsecích, Koleje (rozdělení, číslování, užit. Délky, vzdálenosti os kolejí, vzájemná a od pozemních staveb, přechody mezi různými osovými vzdálenostmi kolejí), Konstrukční prvky – železniční svršek, žel. spodek -Pražcové podloží ve stanicích a výhybnách, Odvodnění ž. stanic, Výhybky a výhybková spojení, mateč. kolej, stromkové zhlaví, Osobní nádraží,Odstavná nádraží,Třídící nádraží(účel,rozdělení,uspořádání kolejiště, vybavení, ...), Hlavní spádoviště třídících nádraží (umístění, tvar, návrh, kolejová zhlaví jednotlivých skupin–hlavní zásady,technické a stavební vybavení spádovišť, KOMPAS), Kolejiště průmyslových závodů, ( účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..), Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...), Stavební zařízení lokomotivního hospodářství, Železniční stanice a vlivy důlní činnosti (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železnici a ž.st.), zab.zařízení v ž.stanicích (pojmy, umístění, konstrukce...).

Povinná literatura:

Základy dopravních staveb I.-M.Kaun (ČVUT Praha 1996) Železniční stavby- B.Kubát a kol. (ČKAIT 1998) Železniční stavby I.,II.díl B.Kubát,Tyc (ČVUT Praha 1997) Železniční stanice a uzly- Tyc,Doc.Kubát.(ČVUT Praha 1991) Železniční stanice a uzly- Havíř B. (VUT Brno 1985)

Doporučená literatura:

Zákon o drahách č.266/94Sb., vyhláška č.177/95Sb.vč.změn a doplňků ČSN 736310 Navrhování železničních stanic, ČNI 08/1996 ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha ČNI 07/1997 ČSN 736320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu Předpisy ČD: S-3 Železniční svršek S-4 Železniční spodek SR 103/3 (S) Výkresy materiálu pro žel. svršek

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky Cvičení Konzultace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.