227-0024/01 – Railway Stations and Railway Centre (ZSU-FS)

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to give students basic information about the problems of railway stations and junctions, with an emphasis on building part. After graduating student can describe and solve basic problems in design, construction, maintenance, reconstruction and modernization of buildings of railway stations and Railway Centre. Students will formulate a basic skill problems, build basic design, applying knowledge and skills in solving basic problems of the problems of building Railway Stations and Railway Centre, namely the superstructure, point svitch structure, substructure, including related structures, etc. Teaching in Czech Language only

Teaching methods

Summary

Designing; inclination ratio; direction ratio; construction elements; ribbon rails; railway superstructure and substructure; drainage; tracks; rail switches; switch connections; switch track; gridiron; passenger station; storage yard; formation yard; hump yard; spur tracks; track systems of industrial plants; structures of railway equipments; platforms; platform subways; overhead-crossings; pedestrian overpaths; platform shelters; passenger buildings; storage; garbage dumps; construction facility of locomotive economy; automatic block system; stations in specific conditions.

Compulsory literature:

Základy dopravních staveb I.-M.Kaun (ČVUT Praha 1996) Železniční stavby- B.Kubát a kol. (ČKAIT 1998) Železniční stavby I.,II.díl B.Kubát,Tyc (ČVUT Praha 1997) Železniční stanice a uzly- Tyc,Doc.Kubát.(ČVUT Praha 1991) Železniční stanice a uzly- Havíř B. (VUT Brno 1985)

Recommended literature:

Zákon o drahách č.266/94Sb., vyhláška č.177/95Sb.vč.změn a doplňků ČSN 736310 Navrhování železničních stanic, ČNI 08/1996 ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha ČNI 07/1997 ČSN 736320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu Předpisy ČD: S-3 Železniční svršek S-4 Železniční spodek SR 103/3 (S) Výkresy materiálu pro žel. svršek

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky Cvičení Konzultace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (30) Transport Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.