227-0025/01 – Semestrální projekt ze železničního stavitelství ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Praktické procvičení problematiky dopravních staveb-železnic (aplikace zásad projektování železnic, znalostí konstrukčních prvků železničního svršku a žel. spodku, odvodnění, výhybek a výhybkových spojeními,nových prvků spojených s budováním vysokorychlostních tratí a modernizací železnic a budováním železnic ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti, na záplavových územích, s problematikou projektování žel.stanic a kolejišť průmyslových závodů, stavbami železničních zařízení).

Povinná literatura:

Železniční stavby-železniční spodek a svršek– Plášek,Zvěřina,Svoboda,Mockovčiak (CERM2004) Železniční stavby, Návody do cvičení - Plášek (VUT-Brno 1998) Dopravní stavby – Kaun, Kubát (ČVUT 1998) Železniční stavby 1. A 2. díl – Kubát, Tyc (ČVUT 1997) Železniční stavby projektování - Kubát a kol. (TK 8, ČKAIT 1998) Železniční stavby 20 - Krejčiříková (ČVUT 2000) Železniční stavby 10 – návody do cvičení - Krejčiříková (ČVUT 2000) Kolejová doprava ve městě - Kubát,Tyc,Krejčíříková- (ČVUT 1998) Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek, vzorové listy ČD, TNŽ736949Odvodnění žel.tratí a stanic.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Zpracování zadané problematiky formou projektu železničního stavitelství – po seznámení se s projektovou dokumentací, následuje zpracování zadání, jež obsahuje např.: výpočet směrových a výškových prvků, výpočet podrobných bodů motivu železniční trasy. Návrh konstrukce železničního svršku a prostorového uspořádání, charakteristické příčné řezy, návrh železničního spodku včetně konstrukčních vrstev a odvodnění, příp. prvky související s problematikou rekonstrukce stávajícího traťového úseku železniční trati na požadovanou rychlost.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku