227-0025/01 – Semestral Project - Railways ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Focus; map sources; point coordinates; principles of railway planning; reconstruction; modernization; specific conditions; track systems of industrial plants; construction elements of railway superstructure and substructure; drainage; rail switches; switch connections; structures of railway facilities; spatial, constructional and geometric planning; structural drawings.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: Zpracování zadané problematiky formou projektu železničního stavitelství – po seznámení se s projektovou dokumentací, následuje zpracování zadání, jež obsahuje např.: výpočet směrových a výškových prvků, výpočet podrobných bodů motivu železniční trasy. Návrh konstrukce železničního svršku a prostorového uspořádání, charakteristické příčné řezy, návrh železničního spodku včetně konstrukčních vrstev a odvodnění, příp. prvky související s problematikou rekonstrukce stávajícího traťového úseku železniční trati na požadovanou rychlost.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.