227-0027/01 – Městské komunikace a křižovatky ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO40 doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o dopravních skeletech, jejich porovnání. Zaměřuje se na pozemní komunikace, vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem silniční trasy dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh místních (městských) komunikací. Rychlý rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy.Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu městských komunikací , křižovatek a koexistenci s dalšími druhy doprav. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji pozemních komunikací a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci jednotlivých druhů doprav se zaměřením na pozemní komunikace. Základní znalosti navrhování místních (městských) komunikací. Nutný je rovněž přehled o rozvoji osídlení, automobilismu, životní úrovni obyvatelstva, nároky na kvalitu životního prostředí.Znalosti budou doplněny o specifiku návrhu městských komunikací , křižovatek a koexistenci s dalšími druhy doprav.

Povinná literatura:

Rojan,Slabý,Dlouhá,Pipková: Městské komunikace, ČVUT Praha 1997 Dlouhá,Rojan,Slabý: Městské komunikace, Návod k projektu, ČVUT 1997 Medelská, Jirava , Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava 1991 Slabý,Dlouhá: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT Praha 2005

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: - Komunikační síť v legislativě - Projektování městských komunikací - Křižovatky - Navrhování křižovatek - Nemotoristické komunikace - Výhybny, obratiště, odstavné a parkovací plochy - Odvodnění městských komunikací - Garáže, sjezdy - Osvětlení a inženýrské sítě v prostoru místních komunikací - Doprava jako městotvorný prvek - Regulace a organizace dopravy - Zklidňování dopravy na místních komunikacích - Cyklistická doprava - Doprava v klidu - Eliminace negativních vlivů dopravy Cvičení: - Návrh rekonstrukce křižovatky - stavební úpravy - Řadící pruhy, přechody pro chodce - Intenzity dopravy - Výpočet mezičasů - Výpočet signálního plánu, metoda saturovaného toku - Situační výkres řadících pruhů - Návrh dopravního značení, osazení SSZ - Vrstevnicový plán křižovatky - Návrh odvodnění - osazení uličních vpustí - Technická zpráva - Kontrola programu, zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímky „Silniční laboratoř“, „Jak udržet město v pohybu“

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 41  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 24  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku