227-0027/01 – Municipal Roads and Crossroads ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO40 doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Local and municipal roads; paths for non-motor vehicles; crossroads; crossroads control by traffic lights; pass-bys; back-around; lay-bys; parking lots; garages; slip roads; municipal roads drainage; lighting and engineering networks in local roads area; traffic as a town-formative element; traffic regulation and organization; steadying the traffic on local roads; elimination of negative effects of traffic.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: - Komunikační síť v legislativě - Projektování městských komunikací - Křižovatky - Navrhování křižovatek - Nemotoristické komunikace - Výhybny, obratiště, odstavné a parkovací plochy - Odvodnění městských komunikací - Garáže, sjezdy - Osvětlení a inženýrské sítě v prostoru místních komunikací - Doprava jako městotvorný prvek - Regulace a organizace dopravy - Zklidňování dopravy na místních komunikacích - Cyklistická doprava - Doprava v klidu - Eliminace negativních vlivů dopravy Cvičení: - Návrh rekonstrukce křižovatky - stavební úpravy - Řadící pruhy, přechody pro chodce - Intenzity dopravy - Výpočet mezičasů - Výpočet signálního plánu, metoda saturovaného toku - Situační výkres řadících pruhů - Návrh dopravního značení, osazení SSZ - Vrstevnicový plán křižovatky - Návrh odvodnění - osazení uličních vpustí - Technická zpráva - Kontrola programu, zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímky „Silniční laboratoř“, „Jak udržet město v pohybu“

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 41  0 3
                Oral Oral examination 24  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.