227-0028/01 – Mechanika silničního a železničního spodku ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Kaun, Kubát,Dopravní stavby,ČVUT Kaun, Luxemburk,Silnice a dálnice,ČVUT Zákon č. 13/1997,vyhl.č.104/1997,O pozemních komunikacíchVyhl.č. 104/1997266/1994 O drahách, vyhl.č. 177/1995 ČSN 73 6001,Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6010,Pprojektování místních komunikací ČSN 73 6360,Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek Přednášky - Zemní těleso, vlastnosti a kategorizace zemin a syntetických materiálů pro těleso, hutnění zkoušky… - Podloží, pláň, geotechnické průzkumy… - Zemní těleso v zářezu a násypu, stabilita zemních svahů… - Posouzení únosnosti železniční pláně (Eo , namrzavost, podzemní voda..) - Stavby související - opěrné a zárubní zdi, záchytné a protihlukové stěny, odvodnění, propusty… - Minimalizace zemních prací,mechanizmy pro zemní práce,harmonogramy prací,BP - Zeleň, estetika dopravních staveb - Vzorový a pracovní příčný řez komunikace - Navrhování a výpočet tuhých a netuhých vozovek, Konstrukce vozovek - Přehled a použití soustav žel.svršku, označení kolejnic, zkráceniny, Profily kolejového lože… Zajištění polohy koleje. - Výhybky, výhybkové konstrukce - matečná kolej, stromková zhlaví. Výhybky pro modernizované tratě. Poloha námezníků mezi kolejemi. - Uspořádání geometrické polohy pro vysoké rychlosti,- Bezstyková kolej - Tvary kolejnic a jazyků a jejich základní statické hodnoty, Posuzování únosnosti kolejnic a jazyků výhybek, momenty setrvačnosti a průřezové moduly ojetých kolejnic a jazyků - Stavba a údržba žel. svršku, základní technické podmínky pro převzetí prací… Cvičení: Projekt, seminář, exkurze, terénní cvičení Rekonstrukce stávajícího úseku trati na požadovanou rychlost. Výpočet prvků stávajícího a navrhovaného stavu vč. návrhu a posouzení ž.spodku. Výpočet podrobných bodů trasy. Účast ve cvičeních je povinná Zápočet obdrží, pokud odevzdá vypracované programy a má omluveny všechny neúčasti ve cvičení (max.20% za semestr)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku