227-0029/01 – Železniční stanice a uzly ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO40 doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základní pojmy a legislativa, zásady projektování žel. stanic (provozní podklady, průzkumy, obsah PD, všeobecné zásady navrhování), Směrové a sklonové poměry ve ž.stanicích a přilehlých úsecích, Koleje (rozdělení, číslování, užit. délky, prostorové uspořádání, přechody mezi různými osovými vzdálenostmi kolejí), Konstrukční prvky, železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách, odvodnění ž. stanic,zabezpečovací zařízení. Výhybky a výhybková spojení, mateč. kolej, stromkové zhlaví, zab.zařízení v ž.stanicích (pojmy, umístění, konstrukce...), Osobní nádraží,odstavná nádraží,třídící nádraží(účel,rozdělení,uspořádání kolejiště,vybavení, ...), Hlavní spádoviště třídících nádraží (umístění, tvar, návrh, kolejová zhlaví jednotlivých skupin– hlavní zásady,technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS). Kolejiště průmyslových závodů, ( účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..),Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...), Stavební zařízení lokomotivního a vozového hospodářství, Železniční stanice ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti a (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železnici a ž.st.) stavby žst. na záplavových územích.

Povinná literatura:

Kubát a kol.: Železniční stavby, ČKAIT 1998 Kubát,Tyc: Železniční stavby I. , II. Díl, ČVUT Praha 1997 Tyc,Kubát.: Železniční stanice a uzly, ČVUT Praha 1991 Havíř: Železniční stanice a uzly, VUT Brno 1985 Zákony,vyhlášky: Zákon o drahách č.266/1994 Sb., Vyhláška MD č.177/1995 Sb. Normy: ČSN 736310 Navrhování železničních stanic (08/1996), ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha (07/1997), ČSN 736320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu Předpisy ČD: S-3 Železniční svršek, S-4 Železniční spodek, SR 103/3 (S) Výkresy materiálu pro žel. svršek

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: - Základní pojmy, legislativa,zásady projektování žel. stanic (provozní podklady, průzkumy, obsah PD, všeobecné zásady navrhování), - Směrové a sklonové poměry ve ž.stanicích a přilehlých úsecích - Koleje (rozdělení, číslování, užit. délky, prostorové uspořádání, přechody mezi různými osovými vzdálenostmi kolejí) - Konstrukční prvky – železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách, odvodnění ž. stanic,zabezpečovací zařízení. - Výhybky a výhybková spojení, mateč. kolej, stromkové zhlaví, zab.zařízení v ž.stanicích (pojmy, umístění, konstrukce...) - Osobní nádraží,odstavná nádraží,třídící nádraží (účel,rozdělení,uspořádání kolejiště,vybavení, ...), - Hlavní spádoviště třídících nádraží (umístění, tvar, návrh, kolejová zhlaví jednotlivých skupin–hlavní zásady,technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS). - Kolejiště průmyslových závodů, ( účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..) - Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...), Stavební zařízení lokomotivního a vozového hospodářství - Železniční stanice ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti a (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železnici a ž.st.) stavby žst. na záplavových územích Cvičení: Seznámení s projektovou dokumentací, provozní podklady k projektování žst., výpočet směrových a výškových prvků žst., výpočet podrobných bodů, poloha námezníků a návěstidel. Návrh konstrukce zhlaví železničního svršku a prostorového uspořádání v žst., charakteristické příčné řezy. Žel.spodek – zásady návrhu a vlastní návrh vč.odvodnění železniční stanice. Návrhy prvků osobních, nákladních nádraží. Multimediální pomůcky použité k výuce: VHS , CD

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku