227-0032/01 – Městská hromadná doprava ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o systémech hromadné dopravy osob a jejich porovnání. Zaměřuje se na vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rychlý rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy.Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu zařízení pro hromadnou dopravu osob a její koexistenci s dalšími druhy doprav. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji jednotlivých druhů hromadné dopravy osob. Seznámí se s požadavky na návrh odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy.Znalosti budou doplněny o specifiku návrhu systému hromadné dopravy osob a koexistenci s dalšími druhy doprav.

Povinná literatura:

Rojan,Slabý,Dlouhá,Pipková: Městské komunikace, ČVUT Praha 1997 Dlouhá,Rojan,Slabý: Městské komunikace, Návod k projektu, ČVUT 1997 Medelská, Jirava , Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: - Historický vývoj městské hromadné dopravy (MHD) - Srovnání technických parametrů a výkonnosti jednotlivých druhů MHD - Kolejová a nekolejová složka MHD - Vliv na urbanizované území (městotvorný prvek) - Návrh linek MHD v závislosti na typu, trakci atd. - Četnost spojů MHD - sedlo, špička - Související stavby pro nekolejovou MHD - Související stavby pro kolejovou MHD - Dopravní terminály - Křižovatky a křížení s ostatními složkami dopravy - Eliminace negativních účinků dopravy - Údržba dopravmích prostředků a trvalých zařízení MHD - Netradiční typy MHD - Koexistence všech druhů doprav v území Cvičení: - Stabilita vozidla v přímé a v oblouku - zadání programu - Brzdná dráha vozidla - Kapacitní výpočty komunikací - Šířkové uspořádání komunikace - Stavby pro nekolejovou MHD - Stavby pro kolejovou MHD - Konstrukční vrstvy vozovek na zastávkách - Konstrukční vrstvy vozovek na dopravních plochách - Návrh linek MHD v závislosti na typu, trakci - Hustota linek v území s ohledem na konfiguraci terénu - Dostupnost zastávek v území pro obyvatele - Výpočet četnosti spojů MHD - sedlo, špička - Parametry přestupních uzlů Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímky „Jak udržet město v pohybu“, „Doprava nebo život“

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 41  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 24  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku