227-0032/01 – Public Transportation ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Planning the public transportation network system; bus and tram stops; tram tracks and stops; subway; city and suburban railways; pedestrian accesses; combined stops; transfer junctions; bus stations; garages; lay-bys for buses; public transportation quality assessment.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: - Historický vývoj městské hromadné dopravy (MHD) - Srovnání technických parametrů a výkonnosti jednotlivých druhů MHD - Kolejová a nekolejová složka MHD - Vliv na urbanizované území (městotvorný prvek) - Návrh linek MHD v závislosti na typu, trakci atd. - Četnost spojů MHD - sedlo, špička - Související stavby pro nekolejovou MHD - Související stavby pro kolejovou MHD - Dopravní terminály - Křižovatky a křížení s ostatními složkami dopravy - Eliminace negativních účinků dopravy - Údržba dopravmích prostředků a trvalých zařízení MHD - Netradiční typy MHD - Koexistence všech druhů doprav v území Cvičení: - Stabilita vozidla v přímé a v oblouku - zadání programu - Brzdná dráha vozidla - Kapacitní výpočty komunikací - Šířkové uspořádání komunikace - Stavby pro nekolejovou MHD - Stavby pro kolejovou MHD - Konstrukční vrstvy vozovek na zastávkách - Konstrukční vrstvy vozovek na dopravních plochách - Návrh linek MHD v závislosti na typu, trakci - Hustota linek v území s ohledem na konfiguraci terénu - Dostupnost zastávek v území pro obyvatele - Výpočet četnosti spojů MHD - sedlo, špička - Parametry přestupních uzlů Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímky „Jak udržet město v pohybu“, „Doprava nebo život“

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 41  0 3
                Oral Oral examination 24  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.