227-0033/01 – Stavba letišť ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přednášky a cvičení předmětu jsou zaměřeny na základní otázky navrhování a stavby letišť. Zkrácenou formou je probírána otázka rekonstrukce, mechanizace a technologie a provozu letišť. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji letectví a základní znalosti o navrhování a stavbě letišť a dopravních zařízení na letištích.. Dále přehled o technologiích stavby, provozu a údržby letišť..

Povinná literatura:

Rondoš Ľ., Kaun M.: Letiská, ALFA Bratislava 1990 Kaun M.: Letiště, ČVUT Praha 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Základní pojmy, definice letiště, letištní plochy. 2. Rozdělení letišť na druhy, popis jednotlivých druhů letišť, rozdělení podle tříd a kategorií. 3. Faktory ovlivňující směr a délku vzletové a přistávací dráhy, rychlosti, fyzikální vlastnosti terénu, jakost povrchu vzletové a přistávací dráhy. 4. Geomorfologický tvar terénu, meteorologické podmínky. 5. Stanovení délky vzletové a přistávací dráhy. 6. Technické charakteristiky letišť. 7. Bezpečnost na letištích. 8. Zájmový prostor letiště. 9. Značení na letištích. 10. Objekty letištního zařízení. Cvičení: 1. Narýsovat větrnou růžici podle tabulky výskytu větrů. Navrhnout vhodné směry přistávacích ploch a stanovit využitelnost dráhového systému s ohledem na meteorologické podmínky. 2. Délky vzletových a přistávacích drah pro různé třídy s ohledem na : a) základní délku VPD požadovanou směrnicemi, b) nadmořskou výšku letiště, c) teplotní poměry na letišti, d) sklon dráhy. 3. Umístění letiště, systém drah, spojovacích míst a manipulačních ploch. Současně schematicky navrhněte přeložky komunikací dotknutých výstavbou letiště. 4. Mapa překážek. Překážky označit pořadovým číslem a vyhodnotit seznam, ve kterém bude uveden název, nadmořská výška vrcholu a popis překážky. 5. Podélné profily osami všech přistávacích pásů a VPD v příslušném měřítku. 6. Uspořádání příčného řezu VPD, spojovací drah a odbavovací plochy v příslušném měřítku. 7. Dimenzování letištních vozovek podle cvičícím předepsaného rozsahu. 8. Plán zastavovacího prostoru. 9. Schéma heliportu podle zadaných parametrů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímky: „Stavba letišť“

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku