227-0033/01 – Airport Constructions ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Classification of airports; airport definition; technical parameters of airports; airport areas; airport service area; built-up area of an airport; runways; runway length design; design of runway surface; object of airport facilities; airport security; traffic marking at airports; heliports; design of heliports for rescue service.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Základní pojmy, definice letiště, letištní plochy. 2. Rozdělení letišť na druhy, popis jednotlivých druhů letišť, rozdělení podle tříd a kategorií. 3. Faktory ovlivňující směr a délku vzletové a přistávací dráhy, rychlosti, fyzikální vlastnosti terénu, jakost povrchu vzletové a přistávací dráhy. 4. Geomorfologický tvar terénu, meteorologické podmínky. 5. Stanovení délky vzletové a přistávací dráhy. 6. Technické charakteristiky letišť. 7. Bezpečnost na letištích. 8. Zájmový prostor letiště. 9. Značení na letištích. 10. Objekty letištního zařízení. Cvičení: 1. Narýsovat větrnou růžici podle tabulky výskytu větrů. Navrhnout vhodné směry přistávacích ploch a stanovit využitelnost dráhového systému s ohledem na meteorologické podmínky. 2. Délky vzletových a přistávacích drah pro různé třídy s ohledem na : a) základní délku VPD požadovanou směrnicemi, b) nadmořskou výšku letiště, c) teplotní poměry na letišti, d) sklon dráhy. 3. Umístění letiště, systém drah, spojovacích míst a manipulačních ploch. Současně schematicky navrhněte přeložky komunikací dotknutých výstavbou letiště. 4. Mapa překážek. Překážky označit pořadovým číslem a vyhodnotit seznam, ve kterém bude uveden název, nadmořská výška vrcholu a popis překážky. 5. Podélné profily osami všech přistávacích pásů a VPD v příslušném měřítku. 6. Uspořádání příčného řezu VPD, spojovací drah a odbavovací plochy v příslušném měřítku. 7. Dimenzování letištních vozovek podle cvičícím předepsaného rozsahu. 8. Plán zastavovacího prostoru. 9. Schéma heliportu podle zadaných parametrů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Videosnímky: „Stavba letišť“

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.