227-0034/01 – Computer Aided Design in Transportation Engineering ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits3
Subject guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO40 doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: - InRoads SelectCAD 8.0 – - DTM, Vytvoření terénu, Zobrazení terénu a analýzy (sledování, color- coded), Úprava terénu, Návrh nového (svahování, podél., příčné prvky), Popis prvků, Výpis povrchu (export) - Geometrie, Směrové řešení (import, tečnový polygon, směr. prvky), Výškové řešení (import, tečnový polygon, výšk. prvky), COGO body, Významné body, Zobrazení a popis geometrie, Výpis geometrie, Parcelní plán a zábory, - Směrové a výškové řešení, Podélný řez, Modelování, Definice typického řezu. Jednoduchá definice komunikace, Nezávislé vedení hran, Rozhodovací tabulky. - Modelování komunikace, Příčné řezy, Tvorba příč. řezů - interval, uživatelsky, Tvorba příč. řezů - interval, uživatelsky. Aktualizace příčných řezů, Klopení, Kubatury, - Řešení spodní stavby a vlivů na životní prostředí - Návrh konstrukčních vrstev spodní stavby TENSAR PAVE, TENSAR WALL, TENAX, GAWAC– historie, vstupní data,výpočty, uživatelské návrhy, tisk - HLUK –historie, vstupní data,výpočty, uživatelské návrhy, tisk - Dokumentace-Výkresová dokumentace - podélný řez, příčné řezy, situace, staničení, podélného profilu, Textová dokumentace. - Definice zákaznických požadavků - preference, funkční prvky Multimediální pomůcky použité k výuce: Software INTERGRAF, TENSAR PAVE, TENSAR WALL, TENAX, GAWAC, HLUK, KROS…

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.