227-0035/01 – Železniční stavitelství ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Historický vývoj železnic (tratě, zařízení, vozidlo, trakce) , Legislativa Vozidla a kolej, základy dynamiky jízdy, jízda vozidla v přímé a oblouku Traťové odpory a jízdní odpory vozidel, trasa konstantního odporu Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry). Prostorové uspořádání trati (průjezdní průřez, vzdálenosti os kolejí, přechody vzdálenosti os kolejí, vzdálenosti staveb od osy kol., prostorové uspořádání na mostech. Trasování, zásady navrhování železničních tratí Železniční svršek - konstrukce koleje, části , sestavy žel.svršku … Výhybky a výhybkové konstrukce (základní pojmy, geometrické a konstrukční uspořádání výhybek, transformace výhybek, výhybky pro VRT, kolejové křižovatky, kol.křížení, …) Železniční spodek (konstrukce žel.spodku, zásady návrhu, stavby žel. spodku, odvodnění…)Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy, výstroj trati Závady v koleji, diagnostika žel., Traťové práce, (klasifikace, postupy, mechanizace…)Kolejová doprava ve městech - metro, tramvaj. Železniční stavby ve zvláštních podmínkách (území ovlivněná důlní činností, stavby v záplavových územích). Železniční sítě, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích, modernizace železniční sítě ČR.

Povinná literatura:

Železniční stavby-železniční spodek a svršek– Plášek,Zvěřina,Svoboda,Mockovčiak (CERM2004) Železniční stavby, Návody do cvičení - Plášek (VUT-Brno 1998) Dopravní stavby – Kaun, Kubát (ČVUT 1998) Železniční stavby 1. A 2. díl – Kubát, Tyc (ČVUT 1997) Železniční stavby projektování - Kubát a kol. (TK 8, ČKAIT 1998) Železniční stavby 20 - Krejčiříková (ČVUT 2000) Železniční stavby 10 – návody do cvičení - Krejčiříková (ČVUT 2000) Kolejová doprava ve městě - Kubát,Tyc,Krejčíříková- (ČVUT 1998) Zákony a vyhlášky: Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … Předpisy ČD: ČD-S3 železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek, vzorové listy ČD, TNŽ736949Odvodnění žel.tratí a stanic

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: - Historický vývoj železnic (tratě, zařízení, vozidlo, trakce) , legislativa, železniční sítě, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích, modernizace železniční sítě ČD - Vozidla a kolej,základy dynamiky jízdy,jízda vozidla v přímé a oblouku, traťové odpory a jízdní odpory vozidel - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati (průjezdní průřez, vzdálenosti os kolejí, přechody vzdálenosti os kolejí) - Železniční svršek, konstrukce koleje, části , výhybky a výhybkové konstrukce (základní pojmy, geometrické a konstrukční uspořádání výhybek, kolejové křižovatky), tvary kolejnice a jazyky výhybek a jejich základní statické hodnoty, posuzování únosnosti, průřezové veličiny ojetých kol. a jaz.v., kategorizace získaného materiálu žel.svršku - Trasování, zásady navrhování železničních tratí, křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, výstroj trati - Uspořádání GPK pro vysoké rychlosti - Železniční stanice a vlečky - úvod (rozdělení ž.st., skladiště, skládky, ..), vlečky průmyslových závodů, osobní, odstavná a nákladní nádraží - účel, rozsah, rozdělení, stavby (nástupiště, podchody, nadchody, zastřešení nástupiště, nádr.budovy, přednádraží...) - Diagnostika u železnic - Stavba, modernizace, opravy, údržba, mechanizace prací. - Železniční stavby ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti a (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železnici a ž.st.) stavby žst. na záplavových územích Cvičení: Seznámení s projektovou dokumentací, výpočet směrových a výškových prvků, výpočet podrobných bodů motivu železniční trasy. Návrh konstrukce železničního svršku a prostorového uspořádání, charakteristické příčné řezy. Zásady návrhu a vlastní návrh železničního spodku včetně konstrukčních vrstev a odvodnění. Rekonstrukce stávajícího traťového úseku železniční trati na požadovanou rychlost. Multimediální pomůcky použité k výuce: CD – Pandrol Vipa, CD-Plasser a Theurer I.(1999),II.(2000), VHS ,

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku