227-0037/01 – Semestrální projekt ze silničního stavitelství ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o dopravních systémech, jejich porovnání. Zaměřuje se na pozemní komunikace, vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem silniční trasy dle požadovaných parametrů, konstrukcí vozovek, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Podstatnou částí je návrh zemního tělesa, vlastnosti a zkoušky zemin, posouzení únosnosti, hutnění apod.Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu městských komunikací , křižovatek a koexistenci s dalšími druhy doprav. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji pozemních komunikací a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci jednotlivých druhů doprav se zaměřením na pozemní komunikace. Základní znalosti navrhování pozemních komunikací – trasování, výškové řešení, stavby související budou ověřeny formou programu (zjednodušeného projektu). Řešit liniovou dopravní stavbu bude v konkrétních podmínkách (mapy) s vazbou na dosavadní znalosti.

Povinná literatura:

Kaun, Kubát: Dopravní stavby, ČVUT Praha 1998 Kaun, Luxemburk: Silnice a dálnice,ČVUT 1996 Procházka, Veselý: Projektování pozemních komunikací, VUT 1977 Procházka: Projektování pozemních komunikací - cvičení, VUT 1977 Veselý: Klotoida - tabulky,VUT 1980 Chochol, Lehovec, Pošvář, Randoš: Cesty a diaĺnice I. - projektovanie,Alfa 1989 Zákon č. 13/1997 O pozemních komunikacích, vyhl. č. 104/1997 ČSN 73 6001 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6002 Projektování křižovatek ČSN 73 6010 Projektování místních komunikací ČSN 01 3466 Výkresy cestných komunikácií Katalog tuhých a netuhých vozoviek pozemných komunikácií. Typizaačná smernica,,Dopravoprojekt Bratislava 1984

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Druhy projektové dokumentace - Roční průměr denních intenzit dopravy,zadání projektu - Kapacitní výpočet šířkového uspořádání komunikace - Směrové řešení trasy ve variantách - Výpočet rozhledových vzdáleností na trase a na křižovatkách - Výpočet vzestupnic - Minimalizace zemních prací - Optimální návrh trasy komunikace - Výpočet a návrh konstrukce vozovky - Propusty a mosty - Křižovatky - Bezpečnostní a záchytná opatření - Eliminace negativních účinků dopravy - Dopravní značky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 45  0
        Písemka Písemka 30  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku