227-0037/01 – Semestral Project - Roads ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Designing of roads; routing; design of layout; altitudinal design of a route; cross sections; design of a formation; cubature calculation; design of a mass- haul diagram; design of pipe culvert; completion of a simplified project.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Druhy projektové dokumentace - Roční průměr denních intenzit dopravy,zadání projektu - Kapacitní výpočet šířkového uspořádání komunikace - Směrové řešení trasy ve variantách - Výpočet rozhledových vzdáleností na trase a na křižovatkách - Výpočet vzestupnic - Minimalizace zemních prací - Optimální návrh trasy komunikace - Výpočet a návrh konstrukce vozovky - Propusty a mosty - Křižovatky - Bezpečnostní a záchytná opatření - Eliminace negativních účinků dopravy - Dopravní značky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 45  0 3
        Written exam Written test 30  0 3
        Other task type Other task type 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.