227-0039/01 – Dopravní infrastruktura (DINF)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat jednotlivé segmenty dopravní infrastruktury odpovídající příslušným druhům dopravy. Aplikovat získané poznatky v procesu plánování konkrétního druhu dopravy a příslušné dopravní cesty. Formulovat a vysvětlit vztah mezi dopravními prostředky a dopravní infrastrukturou.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s jednotlivými prvky dopravní infrastruktury. Pozornost je věnována zejména pozemním komunikacím (dálnice, silnice, místní komunikace), drahám (železnice, metro, tramvaj) a stavbám letišť.

Povinná literatura:

Tuzar, A., Pastor, O.: Teorie dopravních systémů, ASPI, 2007, ISBN: 978-80-7357-285-3. Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha, 2007 Bártová, H., Růžička, M.: Územní plánování a doprava, ABF, 2008. Plášek O., Zvěřina P., Svoboda R., Mockovčiak M.: Železniční stavby - železniční spodek a svršek, Akademické nakladatelství CERM 2007. 291 str. ISBN 80-214-2621-7 Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996

Doporučená literatura:

PUCHRÍK, J. Dopravní stavby. Brno : VUT v Brně, 2004. 216 s. ISBN 80-214-2814-7 SLABÝ, P.,DLOUHÁ E. Dopravní stavby a systémy 20, 30. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005, 161 s. ISBN 80-01-02453-9 HRDOUŠEK, V. a kol. Inženýrské stavby. Praha : INFORMATORIUM spol. s r.o., 2006. 216 s. ISBN 80-7333-048-2 Design Manual. Washington State Department of Transportation, USA, http://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/m22-01.htm MEYER, M. and E. Miller. Urban Transportation Planning. McGraw-Hill, 2000. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí Studijní opory: http://projekt150.ha-vel.cz/node/26 http://projekt150.ha-vel.cz/node/27 http://projekt150.ha-vel.cz/node/28 http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku