227-0040/01 – Mechanizace a organizace výstavby dopravních staveb ()

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět "Mechanizace a organizace výstavby dopravních staveb" je určen posluchačům 5.roč. oboru dopravního stavitelství. seznamuje posluchače s prvky mechanizace ve výstavbě dopravních staveb, následně potom s problematikou konstrukce spodních částí staveb železničních a silničních těles. součástí je seznámení se základními evropskými NORMAMI (již platnými v ČR v dané problematice). Posluchači se seznamují na závěr s rozpočtováním projektů dopravních staveb, postupem sestavení rozpočtu stavby (včetně praktického využití ceníků prací) a harmonogramem stavby (časový, prostorový a síťový graf). V rámci cvičení posluchači řeší konkrétné (jednoduchý) projekt (podle výše uvedeného členění) a zkráceného písemného zadání.

Povinná literatura:

Gschwendt, I.: Vozovky - jejich konstrukce a dimenzování (Jaga Bratislava, 1999) Hložek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb (GERM, s.r.o. Brno, 1997) Wangel, J.: Mechanizace stavebních prací (ES ŽU Žilina, 1997) Kolektiv autorů" Technická dokumentace systému KORS (URS Praha, 2001)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice podloží tělesa dopravní stavby (zemní pláň, vodní režim, namrzavost apod.) 2. Odvodnění liniových staveb (postup výpočtu, technická řešení) 3. Zemní práce u liniových staveb 4. Kamenivo pro dopravní stavby (rozdělení podle původu, frakce, ENV) 5. Využití druhotných surovin pro dopravní stavby (typy, způsob úpravy apod.) 6. Podkladní vrstvy vozovek - technologie pokládky 7. Kryty vozovek - technologie pokládky 8. Recyklink podkladních vrstev a krytů vozovek 9. Zásady navrhování mechanizace stavebních prací v DS 10 Mechanizace zemních prací (typy strojů, stanovení výkonů) 11. Rozpočet stavby, postup sestavení rozpočtu stavby 12. Prostředky k sestavení rozpočtu stavby 13. Obsah harmonogramu stavby 14. Haramonogram řádkový, cyklogram, síťový graf

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku