227-0040/01 – Mechanization and Organization of Constructions ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Definice podloží tělesa dopravní stavby (zemní pláň, vodní režim, namrzavost apod.) 2. Odvodnění liniových staveb (postup výpočtu, technická řešení) 3. Zemní práce u liniových staveb 4. Kamenivo pro dopravní stavby (rozdělení podle původu, frakce, ENV) 5. Využití druhotných surovin pro dopravní stavby (typy, způsob úpravy apod.) 6. Podkladní vrstvy vozovek - technologie pokládky 7. Kryty vozovek - technologie pokládky 8. Recyklink podkladních vrstev a krytů vozovek 9. Zásady navrhování mechanizace stavebních prací v DS 10 Mechanizace zemních prací (typy strojů, stanovení výkonů) 11. Rozpočet stavby, postup sestavení rozpočtu stavby 12. Prostředky k sestavení rozpočtu stavby 13. Obsah harmonogramu stavby 14. Haramonogram řádkový, cyklogram, síťový graf

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.