227-0050/01 – Pozemní komunikace (PK)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
SEI07 Ing. Tomáš Seidler, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je analyzovat vstupní data pro návrh pozemních komunikací, dále navrhovat optimální parametry silnic a dálnic.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky jsou zaměřeny na základy navrhování pozemních komunikací (silnic a dálnic). Hlavní důraz je kladen na jednotlivé návrhové prvky směrového a výškového řešení trasy silniční komunikace a šířkového uspořádání, příčného řezu s odvozením normou požadovaných parametrů. Dále je obsah přednášek orientován na návrh pozemních komunikací s ohledem na ochranu životního prostředí. Výuka probíhá jen v českém jazyce.

Povinná literatura:

Chochol, Š. a kol.: Cesty a diaľnice I. Projektovanie. ALFA Bratislava, 1989 Kaun, M., Lehovec,F.: Pozemní komunikace 20. ČVUT Praha, 2004 Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace. ČKAIT Praha, 1998 Krajčovič, M. a kol.: Dopravní stavby I. Pozemní komunikace. CERM Brno, 1998

Doporučená literatura:

Krajčovič, M., Jůza, P., Holcner, P., Řezáč, M.: Silnice a dálnice I. Návody na vypracování cvičení. CERM Brno, 2001 APLIKACE ČSN 73 6101 při projektování pozemních komunikací. Učební pomůcka katedry K 227. FAST, Ostrava, 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDNÁŠEK: 1) Projektování silnic a dálnic 2) Uspořádání silničních komunikací 3) Příčný sklon povrchu vozovek silnic a dálnic 4) Využití výpočetní techniky v projektování silnic a dálnic 5) Projektování PK z hlediska začlenění do krajiny 6) Požadavky estetiky PK 7) Odvodnění silnic a dálnic 8) Zvláštní úpravy odvodnění 9) Objekty na silničních a dálničních komunikacích 10) Zdi na silnicích a dálnicích 11) Návrh zemního tělesa 12) Rozvoz hmot po trase 13) Bezpečnostní zařízení OSNOVA CVIČENÍ: 1. Zadání projektu, výběr trasy z mapového podkladu 2. Návrh směrového vedení trasy silniční komunikace 3. Návrh výškového vedení trasy silniční komunikace 4. Technicko-dopravní hodnocení návrhů tras silniční komunikace 5. Šířkové uspořádání silniční komunikace, vzorový příčný řez 6. Výběr trasy pro zjednodušený projekt 7. Kompletace výkresu podélného profilu 8. Kompletace výkresu situace 9. Kompletace části projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 10  5 3
                Písemka Písemka 15  8 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  5 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FAST - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný FAST - Fakulta stavební stu. blok