227-0059/01 – Software pro dopravní stavby (SwDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAC0264 Ing. David Mácha
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se softwarovými produkty sloužícími pro projekční práce, práce s dopravně-inženýrskými daty aj. Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení elementárních úloh z problematiky dopravy a dopravních staveb s využitím vybraných softwarových produktů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Civil 3D – manuál k software AutoTURN – manuál k software TORUS – manuál k software ParkCAD – manuál k software Edip-KA – manuál k software PTV VISSIM – manuál k software

Doporučená literatura:

http://kds.vsb.cz/mkk http://kds.vsb.cz/invision

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Přímá výuka probíhá na počítačové učebně. Odevzdání programů v řádných termínech, splnění kvalitativních požadavků kladených na programy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Splnění kvalitativních požadavků kladených na programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, seznámení s podmínkami absolvování 2. Civil 3D – seznámení se softwarem z řady AutoCAD umožňujícím vyspělé navrhování dopravních staveb 3. Zpracování 1. programu (Civil 3D) 4. AutoTURN – seznámení se softwarem pro ověření vlečných křivek vozidla při průjezdu návrhových prvků trasy 5. Zpracování 2. programu (AutoTURN) 6. TORUS – seznámení se softwarem pro vyspělé navrhování okružních křižovatek na pozemních komunikacích 7. Zpracování 3. programu (TORUS) 8. ParkCAD – seznámení se softwarem pro sofistikované navrhování parkovacích ploch pro vozidla 9. Zpracování 4. programu (ParkCAD) 10. Edip-KA – seznámení se softwarem pro posuzování kapacity křižovatky 11. Zpracování 5. programu (Edip-KA) 12. PTV VISSIM – seznámení se softwarem pro modelování dopravního proudu 13. Zpracování 6. programu (PTV VISSIM) 14. Udělení zápočtů, rezerva – seznámení s dalším softwarem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku