227-0060/01 – Železniční infrastruktura (ŽI)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAL532 Ing. Tomáš Malý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student základní znalosti a dovednosti z oblasti terminologie železniční infrastruktury, rovněž se seznámí se základy výpočtů motivu trasy pro drážní kolejová vozidla a to: prvky kruhových oblouků, přechodnic a vzestupnic, výpočty podrobných bodů trasy, směrové a výškové řešení, navrhování konstrukce železničního svršku, transformování výhybek, navrhování kolejových spojení a dále získá základní dovednosti aplikace znalostí z dříve absolvovaných předmětů při návrhu pražcového podloží.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět „Železniční infrastruktura“ seznamuje studenty se základními pojmy v oblasti dopravní cesty pro drážní vozidla, zejména železničních tratí, železničních stanic, vleček, tramvajových tratí., dále pak se základní problematikou v oblasti bezpečnosti na železnici a stavebními prvky zabezpečení.

Povinná literatura:

Hudeček L., Ožanová E., Roháč O.: Železniční stavby 171 s. , CERM Brno 2010 Krejčiříková H., Lidmila M.: Železniční stavby 1, ČVUT Praha 2011 Plášek O., Zvěřina P., Svoboda R., Mockovčiak M.: Železniční stavby , 300 s., CERM Brno 2004 Plášek O.: Železniční stavby, Návody do cvičení 109 s., CERM Brno 2003 Krejčiříková H.: Železniční stavby 10 – návody do cvičení - ČVUT 2000 Tzanakakis K.: The Raiway Track and Its Long Term Behaviour, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, Verlag 2013 Esveld C.: Modern Railway Track, MRT Productions 2001

Doporučená literatura:

EN 15273-1:2013 - Railway applications – Gauges – Part 1: General – Common rules for infrastructure and rolling stock EN 13848-6:2013 - Railway applications - Track — Track geometry quality — Part 6: Characterisation of track geometry quality www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?ucebni-opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí na konci semestru formou zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Individuální doplnění přednášené látky formou samostudia doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

– Úvod do problematiky předmětu (historie, drážní vozidla, trakce..) – Tratě a zařízení, základní konstrukční prvky železniční svršku – Výhybky a výhybkové konstrukce – Zabezpečovací zařízení a jejich stavební řešení – Železniční infrastruktura pro dopravu ve městech – Kolejiště průmyslových závodů, (účel, umístění, vybavení,..) – Železniční spodek (stavby žel. spodku, odvodnění…) – Železniční stanice (účel, rozdělení, vybavení) – Železniční infrastruktura osobních a odstavných nádraží – Infrastruktura třídících nádraží, hlavní spádoviště třídících nádraží, technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace – Objekty železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...) – Železniční uzly (historie, účel, umístění, vybavení) – Bezpečnost v železniční dopravě – Železniční sítě, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích, modernizace železniční sítě ČR

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku