227-0061/01 – Stavební stroje a mechanismy (SSaM)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAC0264 Ing. David Mácha
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky základů strojírenství, strojních součástí a mechanismů a dále do problematiky konstrukce a technologie práce stavebních strojů podle jejich specifického zaměření a využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti nejprve seznámí se základy strojírenství, strojních součástí a částí strojů. Dále se seznámí se stavebními stroji, s popisem strojů, konstrukčním provedením, s technologickými a technickými parametry, pracovním zařízením a technologii práce. Jedná se o stroje a zařízení zemní a skalní práce, stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování betonové směsi a malty, zařízení pro dopravu a manipulaci s materiály.

Povinná literatura:

FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. Praha: Europa-Sobotáles cz., 2004. ISBN 80-86706-09-5. CELJAK, Ivo. Strojní zařízení pro realizaci stavebních prací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, 134 s. JEŘÁBEK Karel, HELEBRANT František, JURMAN Josef, VOŠTOVÁ Věra. Stroje pro zemní práce - Silniční stroje. VŠB-TU Ostrava, 1996, 468 s. ČSN ISO 6747 (27 8047) Stroje pro zemní práce – Dozery – Terminologie a obchodní specifikace ČSN ISO 7133 (27 7430) Stroje pro zemní práce – Skejpry – Terminologie a obchodní specifikace ČSN ISO 7134 (27 7440) Stroje pro zemní práce – Gejdry – Terminologie a obchodní specifikace ČSN ISO 7135 (27 7450) Stroje pro zemní práce – Hydraulická lopatová rýpadla – Terminologie a obchodní specifikace ČSN ISO 15219 (27 7451) Stroje pro zemní práce – Lanová rýpadla – Terminologie a obchodní specifikace ČSN ISO 21467 (27 8267) Stroje pro zemní práce – Horizontální směrové vrtačky – Terminologie a obchodní specifikace ČSN ISO 6016 (27 8020) Stroje pro zemní práce – Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovních zařízení a součástí ČSN ISO 6746-2 (27 7601) Stroje pro zemní práce – Definice rozměrů a jejich symboly – Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky ČSN ISO 6165 (27 7400) Stroje pro zemní práce – Základní typy – Identifikace, termíny a definice

Doporučená literatura:

HAVLÍK, Jiří a Tadeáš SZLACHTA. Základy strojnictví I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-346-X. HAVLÍK, Jiří a Tadeáš SZLACHTA. Základy strojnictví II: návody do cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-677-9. GLÉZL, Štefan. Základy strojníctva. 2. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. CELJAK, Ivo. Stroje pro zemní a lesní práce I. Stroje pro zemní práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998, 136 s. HOJDAR Josef, HELEBRANT František, GONDEK Horst. Povrchové dobývací stroje I. VŠB-TU Ostrava, 1991, 305 s. ISBN 80-7078-125-4 VANĚK Antonín. Stavební stroje a mechanizmy I. 1. vyd., ČVUT Praha, 1990. 231 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Programy a písemky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu 2. Základy strojírenství – technické výkresy, kótování, jakost povrchu, tolerování 3. Části a mechanismy strojů – spoje a spojovací součásti 4. Části a mechanismy strojů – ozubená kola a ozubené převody 5. Části a mechanismy strojů – ložiska, hřídele a osy, hřídelové spojky 6. Části a mechanismy strojů – převody a mechanismy 7. Doprava a manipulace s materiálem 8. Stroje pro zemní práce – úvod, obecné technologie zemních prací 9. Stroje pro zemní práce – pohony, systémy řízení a ovládání, podvozky a otáčivé ústrojí 10. Stroje pro zemní práce – lopatové rýpadla a nakladače, kontinuálně pracující stroje 11. Stroje pro zemní práce – rozrývače, dozery, skrejpry, srovnávače, grejdr a další stroje pro zemní práce 12. Silniční stroje – úvod, stroje a technologie pro stavbu podkladů vozovek 13. Silniční stroje – stroje a technologie pro stavbu živičných a cementobetonových krytů vozovek 14. Silniční stroje – stroje pro opravu a údržbu vozovek Cvičení: 1. Podmínky absolvování předmětu 2. Základy strojírenství – dílenský výkres jednoduché strojní součásti 3. Části a mechanismy strojů – návrh šroubového spoje 4. Části a mechanismy strojů – ozubený převod 5. Části a mechanismy strojů – návrh ložiska 6. Exkurze na specializované pracoviště 7. Průběžná písemka 8. Doprava a manipulace s materiálem – výkonnost dopravníku 9. Stroje pro zemní práce – pohon stavebního stroje 10. Stroje pro zemní práce – výkonnost stroje pro zemní práce 11. Exkurze na specializované pracoviště 12. Silniční stroje – stroje pro stavbu podkladů vozovek 13. Silniční stroje – stroje pro stavbu krytu vozovek 14. Zápočtová písemka

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní