227-0102/01 – Projektování silnic a dálnic (PSD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vstupní data pro návrh silnice nebo dálnice. Navrhovat optimální parametry silnice nebo dálnice. Navrhovat mimoúrovňové křižovatky silnic a dálnic. Navrhovat dopravní značení a prvky telematických systémů. Posoudit úroveň kvality dopravy na silnicích a dálnicích. Posoudit návrhové prvky silnic a dálnic z hlediska bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky a cvičení předmětu jsou zaměřeny na vybrané otázky navrhování pozemních komunikací. Pozornost je zaměřena zejména na řešení mimoúrovňových křižovatek na silniční a dálniční síti a na kapacitní výpočty. Studenti se seznámí se způsobem evidence silniční a dálniční sítě pomocí GIS aplikací, s použitím orientačního dopravního značení a dopravní telematiky. Je prezentován software používaný při projektování pozemních komunikací, který je v současné době na katedře.

Povinná literatura:

České technické normy: - ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic - ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

Doporučená literatura:

- Slabý, Dlouhá: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT Praha 2005 - Kaun M.,Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002 - Jirava P. a Slabý P.: Mimoúrovňová křižovatka. Projekt křižovatky, ČVUT, Praha, 1991 - Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava 1991 - Chochol Š. a kolektiv: Cesty a diaľnice I - projektovanie, ALFA, Bratislava, 1989 Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích TP 141 Zásady pro proměnné značení TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Kvalita dopravy na silnicích a dálnicích, stanovení dopravního zatížení 2. Úroveň kvality dopravy (ÚKD) na dvoupruhových silnicích a na vícepruhových silnicích a dálnicích 3. Mimoúrovňové křižovatky (MÚK), volba uspořádání a typu MÚK, ÚKD na křižovatkách 4. Projektování křižovatek na silnicích a dálnicích, jízdní pruhy v oblasti křižovatek 5. Objekty a větve MÚK 6. Příčné uspořádání a kapacita větví MÚK, ÚKD na větvích křižovatek 7. Vzájemná vzdálenost křižovatek, průplet, ÚKD a dimenzování průpletových úseků, kolektorový pás 8. Okružní křižovatky na silnicích, zásady návrhu, použití software TORUS pro návrh okružní křižovatky 9. Orientační dopravní značení (ODZ) na pozemních komunikacích 10. Proměnné dopravní značení (PDZ) a zařízení pro provozní informace (ZPI) 11. Zařízení pro dopravní telematiku 12. GIS aplikace pro evidenci a hospodaření se silniční a dálniční sítí, projektové podklady získané z GIS aplikace "Databanka majetkových správců" 13. Opatření pro bezpečnou dopravní infrastrukturu, bezpečnostní audit pozemních komunikací 14. Exkurze do Silniční databanky a do Národního dopravního informačního centra Cvičení: 1. Kapacitní posouzení směrově nerozdělené silnice 2. Kapacitní posouzení směrově rozdělené silnice 3. Návrh odbočovacího pruhu na MÚK 4. Návrh připojovacího pruhu na MÚK 5. Návrh větve MÚK 6. Situační řešení větve MÚK 7. Podélný profil větve MÚK 8. Vzorový příčný řez větve MÚK 9. Návrh a posouzení průpletového úseku 10. Návrh okružní křižovatky (OK) silnic, situační řešení a analýza rychlostí pomocí software TORUS 11. Návrh odvodnění OK 12. Kapacitní posouzení OK 13. Kontrola programů, zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 0  0
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní