227-0103/03 – Pozemní komunikace (PK)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Denisa Cihlářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v navrhování konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací, kvalitativních požadavků na stavební materiály a moderních technologií používaných v silničním stavitelství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá technologií stavby silnic a dálnic. V rámci přednášek se studenti seznamují s materiály, které jsou používány v silničním stavitelství, jejich vlastnostmi, kvalitativní požadavky a základnímí zkouškami.

Povinná literatura:

- Gschvendt, I.: Vozovky. Konštrukcie a ich dimenzovanie. JAGA Bratislava, 1999 - Gschvendt, I. a kol.: Vozovky. Materiály a technológie. JAGA Bratislava, 2001 - Gschvendt, I. a kol.: Vozovky. Obnova, zesilování a rekonstrukce. JAGA Bratislava, 2004 - Kaun, M., Lehovec,F.: Pozemní komunikace 20. ČVUT Praha, 2004 - Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace. ČKAIT Praha, 1998 - Klobouček, B. a kol.: Živičné vozovky. SNTL Praha, 1988 - Krajčovič, M. a kol.: Dopravní stavby I. Pozemní komunikace. CERM Brno, 1998 - Krajčovič, M., Jůza, P.: Dopravní stavby I. Návody na cvičení. VUTIUM Brno, 1998 - Šlachta, E., Moc, J., Žalský, V.: Diagnostika vozovek a metodika oprav. SNTL Praha, 1986 - Šlachta, E.: Vozovky z cementového betonu. SNTL Praha, 1981

Doporučená literatura:

El. studijní opora: http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/09/PK_navrhovani_-a_-stavba.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Stavba zemního tělesa, přípravné a zemní práce, vykopávky a nasypávky. Zhutňování násypů, konsolidace a kontrola zhutňování násypů. Inženýrskogeologický průzkum a jeho význam při stavbě silničního zemního tělesa. 2. Typy a konstrukce vozovek. Klasifikace, funkce a vlastnosti vozovek. Materiály pro stavbu vozovek. 3. Silniční kamenivo, bitumenová a hydraulická pojiva. 4. Navrhování konstrukčních vrstev vozovek. Návrh a charakteristiky dopravního zatížení. Navrhování netuhých vozovek. Výpočet napětí a deformace od zatížení a posouzení návrhu netuhé vozovky. 5. Navrhování tuhých vozovek. Výpočet napětí od zatížení a teploty v cementobetonové desce a posouzení návrhu tuhé vozovky. 6. Podloží a podkladní vrstvy vozovek. Vodní teplotní režim v podloží, ochrana,úprava a sanace podloží. Nestmelené a stmelené podkladní vrstvy vozovek. Konstrukce a únosnost podkladních vrstev. Technologie stavby nestmelených a stmelených podkladních vrstev. 7. Kryty vozovek. Rozdělení a druhy, asfaltové, cementobetonové, dlážděné, netradiční a zvláštní kryty. Asfaltové vrstvy vozovek, jejich třídění a použití v silničním stavitelství. Návrh a výroba asfaltových směsí, technické požadavky a fyzikálně mechanické vlastnosti. Doprava, pokládka, zhutňování a konečná úprava vrstev z asfaltových směsí. 8. Cementobetonové kryty vozovek, druhy a použití v silničním stavitelství. Návrh, výroba a technické požadavky na CB směsi. Fyzikálně mechanické vlastnosti a zkušební metody CB směsí. Doprava, pokládka, zhutňování a konečná úprava CB směsí. 9. Dlážděné kryty vozovek. Rozdělení dlažeb a použití v silničním stavitelství. Návrh krytů z dlažeb a technické požadavky na ně. Pokládka, zhutňování a konečná úprava dlažeb. 10. Kontrolní a zkušební metody pro hodnocení kvality konstrukčních vrstev a krytů vozovek. Silniční kvalimetrie a její význam v silničním stavitelství. Technické kvalitativní podmínky jednotlivých technologií při stavbě silničních a dálničních staveb. 11. Hodnocení silničních a dálničních komunikací z hlediska provozní způsobilosti a výkonnosti. Povrchové vlastnosti vozovek a kritéria z hlediska bezpečnosti provozu. Únosnost vozovek, kontrola a význam z hlediska životnosti. 12. Údržba a opravy vozovek. Porušování, rozdělení poruch a technologie údržby, oprav a zesilování vozovek. Systémy pro návrh a optimalizaci údržby a oprav vozovek. Zimní služba na silnicích a dálnicích. 13. Využití výpočetní techniky při stavbě, údržbě a provozu silničních a dálničních komunikací. 14. Exkurze a specializované pracoviště. Cvičení jsou zaměřena na demonstrativní předvádění zkoušek v silniční laboratoři, návrh asfaltové směsi a návrh skladby tuhé a netuhé vozovky. Dále v rámci cvičení studenti zracovávají návrh oprav a údržby vybraných silnic I. a II. třídy v Moravskoslezském kraji.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.