227-0105/01 – Dopravní stavitelství (DSn)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu bude schopen umístit v území, dimenzovat a navrhnout zařízení pro dopravu v klidu na terénu i v objektech, včetně doprovodných zařízení. Při navrhování objektů pro dopravu v klidu využije znalosti z předmětu Pozemní stavitelství a dalších. Navrhne bezpečný a plynulý provoz těchto zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se detailněji zabývá návrhem a realizací staveb pro dopravu v klidu. Podrobně bude probíráno navrhování odstavných a parkovacích ploch a garáží, a to jak z hlediska dimenzování, tak také z hlediska jejich umísťování ve vztaku k síti pozemních komunikací a ve vztahu k městské zástavbě. Nezanedbatelnou součástí je problematika ochrany životního prostředí v souvislosti s odstavováním a parkováním vozidel.

Povinná literatura:

Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace. ČKAIT 1998. Kaun, Kubát: Dopravní stavby. ČVUT 1998. Kotas: Dopravní systémy a stavby. ČVUT, 2002. Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 ČSN 73 6001 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6058 Jednotlivé,řadové a hromadné garáže

Doporučená literatura:

PKaun, Lehovec: Pozemní komunikace. ČKAIT 1998. Kaun, Kubát: Dopravní stavby. ČVUT 1998. Kotas: Dopravní systémy a stavby. ČVUT, 2002. Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 ČSN 73 6001 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
225-0066 PS II. Pozemní stavitelství II. Doporučená
227-0051 DST Dopravní stavitelství Doporučená
227-0053 MKK Městské komunikace a křižovatky Doporučená
227-0054 DI Dopravní inženýrství Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Doprava v klidu, historický vývoj, legislativa 2. Místní komunikace, dopravní skelety měst 3. Dopravní plochy, využití 4. Systémy parkování 5. Dopravně-inženýrské podklady pro návrh zařízení pro dopravu v klidu 6. Výpočet potřebného počtu stání pro území, pro budovu 7. Parkování a odstavování vozidel v zastavěném území 8. Specifické nároky na parkovací plochy u nákupních středisek 9. Řadové garáže – umístění a stavebně technické požadavky 10. Objekty pro parkování a odstavování vozidel (konvenční, nekonvenční) 11. Konstrukce, dispoziční řešení a technické parametry hromadných garáží 12. Plochy a zařízení pro nákladní automobilovou dopravu 13. Kapacitní a konstrukční požadavky na zařízení pro dopravu v klidu z hlediska pohybově hendikepovaných osob 14. Negativní vlivy zařízení pro dopravu v klidu na životní prostředí Cvičení 1. Příklady zpracované dokumentace 2. Příprava průzkumů dopravy v klidu 3. Průzkumy statické dopravy 4. Bilance potřeb parkování a odstavování v dané lokalitě 5. Alternativy řešení potřeb dopravy v klidu )na terénu, pod terénem, objekty aj.) 6. Ekonomické zhodnocení různých alternativ

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.